LEIDEN - Hoogheemraadschap Rijnland steekt 50 miljoen euro in de versterking van dijken in het gebied. Dat meldde het Waterschap vrijdag. 

Door de aanbesteding moet ruim 100 kilometer dijk werden verbreed en gestabiliseerd.

Het is 30 jaar geleden dat de dijken in het gebied tussen Wassenaar, Amsterdam, IJmuiden en Gouda een grote onderhoudsbeurt hebben gehad.

De bodem is tegelijk wel aan het zakken geweest. Vandaar dat de dijken in 2007 zijn gecontroleerd. De dijken die moeten worden gerepareerd, laat Rijnland nu aanpakken door aannemers.

Volgens het hoogheemraadschap stimuleert de verbetering de regionale economie. De werkzaamheden moeten in 2013 beginnen en in 2015 klaar zijn.

Zanduitspoeling

Donderdag nog meldde een ander waterschap, namelijk Rivierenland, dat grote stukken rivierdijk in Nederland een veiligheidstoetsing niet zouden doorstaan, doordat er zanduitspoeling onder de dijken plaatsvindt.

Om alle dijken lange de grote rivieren in Nederland aan te pakken, zou ruim 2 miljard euro uitgetrokken moeten worden.