ROTTERDAM - De Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA) stuurt te veel plannen op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) af. Ze zijn niet altijd te realiseren.

Dat stellen directeur studentenplein Ineke Mulder van het Zadkine en directeur trajectbureau Carla Kathmann van het Albeda College.

''De wethouder wil de leerplicht naar 23 jaar optrekken in plaats van 18 jaar. We snappen dat wel, maar dat is nu een stap te ver, zeker als je weet dat er een beperking komt van de verblijfsduur in het mbo. Verhoging van de leerplicht tot 23 jaar betekent dat we jongeren moeten opleiden, waarvoor de overheid de scholen niet meer betaalt. Dat is praktisch niet uitvoerbaar'', aldus Mulder.

Gemiddelde score

De Jonge wil met de plannen de gemiddelde score van Rotterdamse leerlingen omhoog brengen en het vroegtijdig schoolverlaten tegengaan. Daarvoor lanceerde hij een plan dat onder meer strenger toezicht moest opleveren. Ook kwam er een plan om ouders meer te betrekken bij hun kinderen op school.

Een deel van de ideeën is echter al praktijk op de scholen. ''Het zou raar zijn als we onze opleidingen niet aanpassen aan de marktsituatie. Alleen duurt het soms wat langer om dat voor elkaar te krijgen, omdat je niet halverwege een opleiding kan stoppen’’, legt Mulder uit.

''Eerlijke voorlichting over de kans op werk is gewoon onderdeel van het studiekeuzeproces’’, voegt Kathmann toe.

Realistischer

Ook de directeuren zijn voorstander van betrokkenheid van ouders, maar dan wel realistischer, stellen ze: ''De kinderen zijn net volwassen geworden. Zie je het al gebeuren dat ze dan weer met hun ouders aan de hand naar school komen? Bovendien sturen wij al langer aan op meer betrokkenheid van anderen. Dat kunnen ouders zijn, maar ook ooms, tantes of wie dan ook.''

In het algemeen zien beide directeuren dat er een negatieve sfeer hangt rond mbo-leerlingen en dat er weinig clementie voor ze is. ''Havisten mogen na hun studie lekker gaan backpacken. Niemand die daar raar van opkijkt, maar een vmbo’er moet direct zijn beroepskeuze maken en dan vooral niet halverwege de opleiding een andere studie kiezen.’’

''Het beleid van de gemeente is erop gericht dat meer jongeren hun beroepsopleiding met een bruikbaar diploma verlaten’’, reageert de woordvoerder van de wethouder. ''Zadkine en Albeda nemen 80 procent van alle voortijdig schoolverlaters in Rotterdam voor hun rekening. Ook zij moeten dus nieuwe wegen inslaan om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen.''