AMSTERDAM - Amsterdam kiest ook in 2013 voor een kleinschaligere opzet van Koninginnedag.

Dat maakt de gemeente woensdag bekend.

Driekwart van de Amsterdammers vond Koninginnedag dit jaar (veel) leuker of net zo leuk als voorgaande jaren. Dit blijkt uit een onderzoek van de gemeente.

De nieuwe, kleinschaligere opzet is volgens Amsterdam zo goed bevallen dat er in 2013 weer voor deze aanpak gekozen wordt.

Koninginnedag werd in 2012 voor het eerst anders gevierd in Amsterdam. De massa-evenementen in het centrum en het toenemende alcoholgebruik van bezoekers zorgden voor serieuze veiligheidsrisico's.

Koninginnedag was dit jaar daarom kleinschaliger en de evenementen waren beter verspreid over de stad. Ook was er extra aandacht voor het tegengaan van alcoholmisbruik.

Trendbreuk

De nieuwe opzet doorbrak volgens de gemeente de trend van 'almaar grotere bezoekersaantallen en almaar groter wordende risico's'. Dit jaar kwamen zo'n zevenhonderdduizend mensen op de stad af. Dat waren er honderdduizend minder dan in 2010.

Uit onderzoek van het instituut voor veiligheids- en crisismanagement COT blijkt dat het aantal kleine incidenten meer dan gehalveerd is, van 1330 naar 542. Het aantal ambulanceritten daalde met honderd naar 428.

De evaluaties laten volgens de gemeente zien dat dit beleid succesvol is geweest. De sfeer was prettiger en minder agressief, evalueert de stad.