Veel minder Surinaamse drugsverdachten

RIJSWIJK - Het aantal Surinamers dat werd verdacht van betrokkenheid bij een drugsdelict is de afgelopen jaren sterk gedaald. 

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Werden er in 2006 nog 873 mensen met de Surinaamse nationaliteit verdacht in verband met een drugsgerelateerd misdrijf, in 2011 waren dat er nog maar 512. Dat is een daling van ruim 40 procent in een tijdsbestek van 5 jaar tijd.

Een sluitende verklaring valt volgens onderzoeksbureaus en universiteiten niet te geven voor de daling, maar een logische verklaring zou kunnen liggen in de 100 procentcontroles op luchthaven Schiphol op vluchten uit bijvoorbeeld Suriname. Het aantal aanhoudingen verdubbelde in de periode tussen 2002 - toen de controles werden ingevoerd - en 2004 van 2000 naar 4100.

Afschrikwekkende werking 

Sinds 2004 zette een dalende trend in, waardoor in 2011 slechts een kleine 1100 mensen werden aangehouden dankzij de afschrikkende werking van de speciale controles.

En dus worden er ook minder Surinamers aangehouden, bevestigde een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee: ''Het loopt goed terug. Ook vorig jaar zagen we nog een terugval, maar toch houden we nog altijd Nederlandse, Antilliaanse en Surinaamse smokkelaars aan.''

Autochtone Nederlanders vormen nog steeds verreweg de grootste groep drugsverdachten met 4160 in 2011. Toch is ook dit een stuk lager dan in 2006, toen de teller op 5000 stond. Wel was het aantal in 2010 nog iets lager dan in 2011. Marokkanen zijn na de autochtonen nu de groep mensen die het vaakst verdacht is in drugszaken; in 2011 werden er 612 mensen met een Marokkaans paspoort aangehouden voor een drugsdelict.

Drugsrunners

De grote groep Marokkaanse verdachten zou volgens de Nationale Drugs Monitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) te maken kunnen hebben met het feit dat veel drugsrunners een Marokkaanse achtergrond hebben.

Het totaal aantal mensen waarvaan de politie vermoedt dat zij verantwoordelijk zijn voor drugsmisdrijven is overigens de afgelopen jaren ook flink gedaald. In 2006 waren er nog 8580 verdenkingen, in 2011 nog maar 7370. Die daling komt vooral op het conto van de Surinamers en de autochtonen; onder Turken en mensen van de Nederlandse Antillen steeg het aantal verdenkingen juist iets.

Tip de redactie