RIJSWIJK - Universiteiten en hogescholen hebben hun studentenbestand in 12 jaar tijd flink zien groeien. Er kwam gemiddeld per instelling liefst 68,5 procent extra studenten bij.

Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In 2000 waren er op de hogescholen in Nederland gemiddeld 5924 studenten en op de universiteiten 12.925.

In 2011 waren het er respectievelijk 10.945 en 19.088. Dat terwijl het aantal universiteiten gelijk bleef en het aantal hogescholen iets afnam door onder meer fusies.

Volgens het ministerie van Onderwijs klopt het beeld dat de collegezalen meer studenten zien passeren. Dat komt deels door het feit dat er gewoon meer jongeren zijn.

Demografie

''De demografie speelt mee: het aantal jongen in deze leeftijdsgroep groeit nog steeds. Daarnaast kiezen ook steeds meer jongeren voor een hoger onderwijstype in het voortgezet onderwijs (havo en vwo), waardoor ook de doorstroom naar het hoger onderwijs toeneemt", laat een woordvoerster weten.

Daaruit valt af te leiden dat meer jongeren het niveau aankunnen en het aantal hoogopgeleiden stijgt. ''Dat is ook in lijn met internationale ontwikkelingen. Zo is er in 2010 in EU-verband afgesproken dat 40 procent van de Europese beroepsbevolking hoogopgeleid moet zijn’’, liet de woordvoerster weten.