DEN HAAG - Grondwater is veel minder vervuild met nitraat door mest uit de landbouw dan ruim 20 jaar geleden. 

Het nitraatgehalte in het grondwater is tussen 1992 en 2010 meer dan gehalveerd.

Dat blijkt uit een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De concentratie nitraat in uitspoelend water van landbouwpercelen is vooral gedaald in zandgebieden, van 140 naar 60 milligram per liter. Ook in kleigrond ging het gehalte omlaag en in veengrond is het gehalte altijd al kleiner, omdat nitraat daar snel afbreekt.

Overigens voldoen nog niet alle gebieden aan de normen. Het RIVM gaat er wel vanuit dat de waterkwaliteit verder verbetert, omdat het enkele jaren duurt voordat maatregelen effect hebben.

Het RIVM-onderzoek wordt samen met de Evaluatie van de Meststoffenwet gebruikt in onderhandelingen met Brussel over nieuwe nitraatrichtlijnen. Nederland moet elke 4 jaar Europa informeren over de waterkwaliteit, maatregelen en effecten.