UTRECHT - Euforisch, een enorm aangename verrassing, ontzettend blij. De studentenorganisaties weten niet welke typering het beste past bij het nieuws dat de langstudeerboete na jaren van strijd toch geschrapt wordt.

''Hier is het feest’’, zegt Thijs van Reekum, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). ''Ik moet het nog even laten bezinken hoor’’, zegt Karlijn Ligtenberg van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

Mark Rutte (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) lieten maandag bij de presentatie van de voorziene begroting weten dat de langstudeermaatregel met terugwerkende kracht geschrapt wordt.

De maatregel gold voor studenten die meer dan een jaar vertraging hebben opgelopen tijdens hun bachelor- of masterstudie.

Teruggestort

Zij moesten bovenop hun collegegeld ruim 3000 euro per jaar extra betalen. Dat geld is door de langstudeerders inmiddels in zijn geheel of deels betaald. Waarschijnlijk wordt het begin volgend jaar teruggestort.

De studentenorganisaties verwachten daar geen problemen bij. ''Als de wet met terugwerkende kracht ingevoerd mag worden, dan voorzie ik geen enkel probleem als het met terugwerkende kracht wordt teruggedraaid’’, aldus Ligtenberg. 

Het is nu overigens wel de vraag of er in plaats van de langstudeerboete een sociaal leenstelsel komt. Dat was de wens van een aantal politieke partijen. Bij het sociaal leenstelsel is de volledige studiefinanciering een lening die na het behalen van het diploma terugbetaald moet worden.

Forensentaks

Ook op het schrappen van de forensentaks werd verheugd gereageerd. De Nederlandse  ''De NS is verheugd dat VVD en PvdA afzien van de taks. De treinreiziger zou, afhankelijk van het soort abonnement, tussen de enkele tientjes tot honderden euro’s per jaar inleveren op het nettoloon.

Met de invoering van de forensentaks zou de reiziger vanwege de extra kosten eerder voor de auto kiezen. De treinreiziger zorgt er, zeker tijdens de spits, voor dat de autosnelwegen worden ontlast. Hiervan profiteren de automobilist en treinreizigers en daardoor blijft Nederland mobiel. De invoering van deze extra belasting zou dit voor een deel tenietdoen.''

Reizigersvereniging Rover was eveneens blij: ''Het schrappen van de forensentaks is geweldig nieuws. Dit hopen we de hele tijd al. Wij zijn voor het milieu, maar ook voor mobiliteit. Je moet mensen niet straffen omdat ze naar hun werk moeten.''

RAI Vereniging reageerder tevreden. "Beide delen van de aangekondigde maatregel gaan niet door. Dat zorgt ervoor dat alle categorieën reizigers niet hoeven te gaan betalen voor hun reis naar het werk. En dat is goed nieuws.''

FNV

Vakcentrale FNV is gematigd positief over het deelakkoord. ''Het is een stuk socialer dan het was, maar nog niet genoeg'', vindt voorzitter Ton Heerts, die wel wat gemiste kansen ziet en liever ook de plannen voor aanpassing van de ontslagbescherming en de eerdere verhoging van de AOW-leeftijd had zien verdwijnen.

Heerts stelt in een eerste reactie: ''Er is nu de overbruggingsregeling waarmee mensen met lage inkomens tegemoetgekomen worden. We moeten de precieze uitwerking natuurlijk nog bestuderen. Met de oude plannen hadden mensen maanden zonder inkomen gezeten. Dat was onaanvaardbaar geweest. Dat probleem lijkt nu voor de laagste inkomens opgelost.''

CNV

CNV-voorzitter Jaap Smit is tevreden over het deelakkoord. "Onze bezwaren zijn blijkbaar gehoord", stelt hij. "Het is duidelijk dat er in de onderhandelingen evenwicht gezocht wordt in de noodzaak om maatregelen te treffen en het sociale aspect."

"Ook staan we positief tegenover het weer invoeren van de doorwerkbonus waardoor mensen met lage inkomens daardoor eerder kunnen stoppen met werken. Datzelfde geldt voor de overbruggingsregeling voor vutters en prepensioen, waardoor zij niet de dupe worden van het versneld invoeren van de hogere AOW-leeftijd", aldus Smit.

MHP

MHP-voorzitter Reginald Visser is verheugd over een deel van de aangekondigde maatregelen. "Het niet doorgaan van de forensentaks, het terugdraaien van de langstudeerboete, een verzachting van de harde ingrepen in de Ziektewetuitkering voor flexwerkers en het evenwichtiger verdelen van de lasten door middel van de assurantietaks zijn duidelijke signalen dat er weer meer naar ons wordt geluisterd", aldus Visser

Toch zitten er volgens de MHP in het aangekondigde pakket ook minder goede onderdelen, zoals het niet doorgaan van het vitaliteitsparen en het beperken van de doorwerkbonus tot de lagere inkomens.

Visser: "We zullen de aanpassingen van de Miljoenennota eerst nog uitgewerkt op papier moeten zien, maar vooralsnog lijkt er meer evenwicht in de bezuinigingen te komen."

Eigen bijdrage

GGZ Nederland noemt de plannen om de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg te schrappen 'in één woord fantastisch'.

"We hebben heel erg gevochten tegen de regeling van de eigen bijdrage, die in onze ogen onrechtmatig was. Waarom moest je wel betalen bij een psychose en niet bij een hartaanval? Dat vonden we niet correct. Het gerucht ging al wel dat de eigen bijdrage zou worden geschrapt. Maar nu het echt zo is, zijn we erg blij voor alle patiënten die het betreft."