HILVERSUM - Ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen vaak niet voldoende informatie over hoe de school die ondersteuning invult. Ook worden ze vaak niet als serieuze gesprekspartner gezien.

Dat is een gemiste kans, schrijft Stichting De Ombudsman in een rapport dat maandag wordt gepresenteerd.

Als ervaringsdeskundigen op het terrein van het gedrag en de ontwikkeling van hun kind, kunnen ouders leraren van extra informatie voorzien, maar vaak krijgen ze daartoe niet voldoende gelegenheid.

Dat concludeert de stichting na onderzoek onder 394 leraren en 518 ouders van kinderen met een of andere beperking. Het gaat dan om een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en/of psychiatrische of gedragsproblemen.

Onderzoek

Uit het onderzoek bleek onder meer dat het behandelingsplan voor het kind, dat eigenlijk tussen leraar en ouders samen opgesteld moet worden, in de meeste gevallen door de leraar wordt opgesteld, waarna het voor goedkeuring aan de ouders wordt voorgelegd.

Volgens De Ombudsman bestaat onder leraren de vrees dat ouders zich inhoudelijk met het onderwijs gaan bemoeien. Ouders vragen zich dan weer af waaraan het extra geld dat de school voor hun kind ontvangt, wordt besteed.

Zorgen

De uiteindelijke consequentie van de moeilijke verhouding tussen ouders en school is dat er te veel leerlingen te lang thuiszitten en dus geen onderwijs krijgen, constateert De Ombudsman.

Dinsdag behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel Passend Onderwijs. Uit het onderzoek van De Ombudsman komt naar voren dat zowel ouders als leraren zich zorgen maken over de vermindering van kwaliteit van het onderwijs en de werkdruk als het wetsvoorstel dat er nu ligt wordt goedgekeurd.