DEN HAAG - In het eerste half jaar van 2012 zijn er minder asielzoekers naar Nederland gekomen. Het aantal asielaanvragen lag in de eerste 6 maanden van 2011 op 5710, dit jaar zijn dat er 4600.

Het aantal tweede en volgende asielaanvragen is wel gestegen, van 1410 naar ongeveer 2000.

Dat blijkt uit een nieuwe rapportage over de vreemdelingenketen die minister Gerd Leers (Asiel) zaterdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Daarin schetst hij dat asielverzoeken steeds vaker snel worden afgehandeld en dat de bezetting van de opvangcentra verder is gedaald. Meer veroordeelde vreemdelingen zijn bovendien aantoonbaar vertrokken uit Nederland.

Vrijwillig

Het aantal vreemdelingen dat ons land vrijwillig heeft verlaten is verder gestegen, naar 2450 in het eerste half jaar van 2012. Dat zijn er ruim 400 meer dan in de eerste helft van vorig jaar.

Leers blijft hameren om een gemeenschappelijk asielstelsel in Europa, omdat volgens hem de verdeling van het aantal asielverzoeken nog steeds onevenwichtig is. Nederland staat op plaats zeven als het gaat om de meeste asielaanvragen in de Europese Unie.