AMSTERDAM - Nieuw aangevraagde paspoorten worden, mits de aanvrager tenminste 18 jaar is, tien jaar geldig. Die wijziging is doorgevoerd in de nieuwe Paspoortwet, waarmee de ministerraad vrijdag akkoord is gegaan.

Tevens is het bij de aanvraag van een identiteitskaart niet langer nodig om vingerafdrukken af te geven. De nieuwe regels gelden waarschijnlijk vanaf oktober 2013.

De lange geldigheidsduur van het paspoort vermindert de administratieve lasten voor de burger, laat het Ministerie van Binnenlandse Zaken in een perscommuniqué weten. Er is gekozen voor een leeftijdsgrens van 18 jaar omdat er vanaf die leeftijd minder sprake is van uiterlijke verandering.

De identiteitskaart krijgt eveneens een geldigheidsduur van 10 jaar, waar dat nu nog 5 is. Het legitimatiebewijs wordt niet langer als reisdocument aangemerkt en hoeft daarom geen vingerafdruk meer hebben.

Het blijft desondanks wel mogelijk om met een id-kaart naar dezelfde landen te reizen als met de huidige variant.

Bij verlies van paspoort of id-kaart wordt bij de aanvraag van een nieuwe geen extra kosten meer in rekening gebracht.