RIJSWIJK - De nieuwe Nationale Politie die per 1 januari een feit is, wordt te log en is te weinig gericht op de problemen in grote gemeenten en hun regio.

Dat zegt criminoloog Cyrille Fijnaut in een interview donderdag in De Telegraaf. Fijnaut heeft het nieuwe korps bedacht, maar is niet tevreden over de manier waarop het nu wordt opgezet.

De Nationale Politie wordt volgens hem te bureacratisch en kan daardoor straks minder slagvaardig optreden. ''Met de gekozen opzet organiseer je lokaal en regionaal minder daadkracht en kwaliteit die op terreinen als opsporing, noodhulp, ordehandhaving en verkeer noodzakelijk is'', aldus Fijnaut.

Onmogelijk

''Zo wordt straks gewerkt in 168 basisteams van 60 tot 200 man die in beginsel zelf moeten instaan voor alle politietaken, maar ze kunnen al die taken onmogelijk op een goede manier aan.''

Ook staan ze volgens hem veel te ver af van het lokale bestuur en de bevolking.

Volgens Fijnaut was een indeling in 30 districten van grote gemeenten met 100.000 inwoners of meer, beter geweest.

''Met een flinke politiepost in elke gemeente daaromheen, in plaats van de tien eenheden die het nu worden. Dan had je een gekwalificeerde politiemacht op een zichtbare manier dicht bij de burger.''