DEN HAAG - De verhoogde uitstoot van een schadelijke stof door de chemische fabriek DuPont in Dordrecht heeft niet geleid tot gezondheidsrisico's voor omwonenden.

Dat meldde de provincie Zuid-Holland dinsdag op basis van onderzoek door de GGD en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Vorige maand ontdekte DuPont dat veel meer van de stof hexafluorpropeen werd uitgestoten dan toegestaan en nam meteen contact op met de provincie.

Vermoedelijk heeft de lekkage vele jaren lang plaatsgevonden. ''De GGD concludeert dat de berekende concentraties in de lucht zodanig laag zijn dat ook bij jarenlange blootstelling geen gezondheidseffecten te verwachten zijn'', aldus de provincie.

''Ook specifieke doelgroepen, zoals astmapatiënten of kinderen, zwangere vrouwen en het ongeboren kind, hebben geen extra gezondheidsrisico gelopen.''

Onderzoek

In opdracht van DuPont deed het bureau Blauw al onderzoek naar de gezondheidsrisico's van de verhoogde emissie van hexafluorpropeen. De conclusies van dat onderzoek worden nu overgenomen door het RIVM en de GGD.

Donderdag om 19.00 uur worden de uitkomsten van het onderzoek toegelicht tijdens een informatieavond voor omwonenden en andere belangstellenden in het regiokantoor van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) in Dordrecht.