TIEL - Waterschap Rivierenland heeft boeren in de Bommelerwaard voor de derde keer dit jaar gewaarschuwd om het vee niet te laten drinken van slootwater uit de polder. 

Ook is het water wegens een mogelijke verontreiniging voorlopig niet geschikt om de akkers te besproeien.

Veroorzaker van de verontreiniging is volgens het schap waarschijnlijk weer een bedrijf in Poederoyen. Tegen dit bedrijf loopt al een strafrechtelijk onderzoek omdat eerder dit jaar wekenlang het landbouwbestrijdingsmiddel dimethomorph illegaal is geloosd.

Drinkwater

Het schap heeft in de watergang waarop het bedrijf loost schotten geplaatst, zodat de verontreiniging zich niet zo ver kan verspreiden als in april. Toen moest het schap opvangbekkens inzetten, een tijdelijk gemaal in werking stellen, sloten afsluiten en maatregelen nemen bij de Afgedamde Maas.

Door de verontreiniging kwam toen de drinkwatervoorziening van 1,4 miljoen inwoners van Zuid-Holland in gevaar.

Van het water in Poederoyen zijn monsters genomen, waarvan het schap deze week de uitslag verwacht.