AMSTERDAM - Peter la S., kroongetuige in het liquidatieproces Passage, heeft mogelijk gelogen over zijn rol bij de liquidatie van drugs- en vastgoedhandelaar Kees Houtman.

Dat is samengevat de inhoud van de stukken die het Openbaar Ministerie heeft ontdekt in de eerder dit jaar in beslag genomen laptop van La S.

Peter la S. was op de avond van 2 november 2005 niet op Johan Braakensiekhof, waar toen Houtman werd doodgeschoten.

Dat schrijft hij in een van de documenten die justitie uit de inbeslaggenomen laptop van La S. heeft gehaald en maandag heeft ingebracht in het liquidatieproces.

Officier van justitie Betty Wind lichtte de informatie, waarover justitie sinds kort beschikt, maandag tijdens een zitting in het megaproces toe.

La S. heeft altijd gezegd dat hij de moord op Houtman samen met Jesse R. heeft gepleegd. Uit de laptopstukken zou een heel ander verhaal kunnen worden afgeleid.

''Op het moment van de liquidatie was ik alleen in Wilnis'', noteert La S. in het stuk. En: ''Ik kan mij alles herinneren van die avond, alleen is mijn herinnering niet van de plaats delict.''

Tactiek

De computer werd enkele maanden geleden in het huis van bewaring in beslag genomen. Justitie heeft de inhoud ervan bestudeerd.

La S. schrijft dat hij de verklaring over de zaak ''als een film'' heeft opgeslagen, om op die manier de verhoren van advocaat Nico Meijering ongeschonden door te komen.

Die ''tactiek werkte als een tierelier''. De film gebruikte La S. ''als een echte herinnering''. Een valse herinnering, aldus La S., ''maar een ander kan daar bijna niet achter komen.''

Verklaring

La S. zei maandagmiddag in een reactie op de stukken dat hij tijdens het liquidatieproces altijd naar waarheid verklaard heeft.

Deze teksten heeft La S. geschreven, zegt hij, voor het geval het OM de kroongetuigendeal met hem zou opzeggen en hij zich alsnog zou moeten verdedigen.

In die verdediging, waarvan hij dus naar eigen zeggen grote delen heeft opgeschreven, zou hij iedere betrokkenheid hebben ontkend, in de hoop te worden vrijgesproken.

Anders zou hij mogelijk tegen een celstraf van 16 jaar zijn opgelopen. ''Ik had geen zin om 16 jaar te zitten'', aldus La S. maandag. In het kader van de deal met La S. heeft het OM 8 jaar cel geëist.

Gelogen

Dat La S. geen rechttoe-rechtaan verklarende kroongetuige is, is al eerder gebleken. In de loop van het al jaren lopende proces zijn er tal van problemen rond hem en zijn optreden ontstaan.

Deze problemen kwamen veelal voort uit de vele twisten die hij had met het team getuigenbescherming (TGB) van politie en justitie. TGB zou zich telkens niet aan afspraken houden, luidde doorgaans de klacht van La S.

La S. benadrukte dat alles wat in de stukken staat, verzonnen is. Alleen het document dat door het OM werd omschreven als manuscript, getiteld De droomgetuige, zou de waarheid bevatten. De inhoud van dit lijvige stuk strookt met de in het proces afgelegde verklaringen van La S.

Het is nog niet bekend wat het OM van de jongste ontwikkelingen vindt.

Woest

Advocaat Meijering zei maandag tijdens een schorsing van het proces dat hij ''woest'' was door de jongste onthullingen. Meijering heeft met een aantal andere advocaten al vele malen openlijk getwijfeld aan de juistheid van de verklaringen van La S., eerst en vooral in de zaak-Houtman.

De raadslieden hebben tijdens vele verhoren van La S. pogingen ondernomen leugens bloot te leggen, maar kregen er niet definitief de vinger achter.

Het Openbaar Ministerie is tot dusver achter de kroongetuige blijven staan, maar daarin zou maandag definitief een kentering kunnen komen.

De vraag blijft waarom La S. jarenlang volmondig heeft bekend betrokken te zijn geweest bij een liquidatie. Een theorie is dat La S., die jarenlang actief is geweest in de onderwereld, destijds radeloos was en dringend bescherming nodig had van justitie.

Jesse R.

La S. heeft altijd verklaard dat hij de liquidatie heeft uitgevoerd met medeverdachte Jesse R. Over zijn verklaringen daarover is al eerder twijfel ontstaan.

La S. heeft zich maandag fel verzet tegen openbaarmaking van het materiaal. De laptop werd in beslag genomen toen hij nog in detentie zat, omdat de inhoud van het apparaat mogelijk veiligheidsrisico's opwierp, aldus justitie.

Bewijsvoering

Als door de stukken zou komen vast te staan dat La S. in eerdere verklaringen heeft gelogen, komt de bewijsvoering van het OM ernstig op de tocht te staan.

Als La S. onbetrouwbaar zou blijken te zijn, ondermijnt dat ook zijn verklaringen in de andere zaken die onder de paraplu van Passage vallen.

Justitie eiste in mei tegen zes van de tien verdachten een levenslange celstraf. La S. hoorde een eis van 8 jaar; een gehalveerde eis, in ruil voor zijn verklaringen. Mogelijk dat het OM al deze eisen wil herzien door de jongste ontwikkelingen in het proces.