DEN HAAG - Een journalist van het Brabants Dagblad heeft in het Nationaal Archief inzage gehad in persoonsdossiers van burgemeesters en commissarissen van de Koningin.

Daarin zaten ook vertrouwelijke gegevens als medische informatie en sollicitatiebrieven. Nadat de journalist dit gemeld had, heeft het Nationaal Archief maatregelen genomen, meldde het instituut vrijdag, dat eraan toevoegde ''de fout zeer te betreuren''.

Er zouden geen andere mensen zijn geweest die de dossiers hebben ingezien. Het gaat veelal om bestuurders die niet meer in dienst zijn en van wie er inmiddels veel zijn overleden.

Maar de journalist had bijvoorbeeld ook inzage in de dossiers van de politici Dries van Agt, Ed Nijpels en Ed van Thijn. Van Agt reageerde vrijdag in een interview met de krant luchtig op de ontdekking. ''Dat is mirakels. Gauw schrijven dus!''

Sollicitatie

De krant ontdekte in het dossier van Van Agt bijvoorbeeld een briefje van twee zinnen dat hij schreef als sollicitatie naar de functie van commissaris van de Koningin in Noord-Brabant: hij was geïnteresseerd en wilde best praten met de vertrouwenscommissie.

''Acht dat briefje. Ik ben aangezocht. Solliciteren was een pure formaliteit'', aldus Van Agt vrijdag.

Verder had de krant inzage in stukken over de discussie over de nevenfuncties van Van Agt in zijn Brabantse tijd, de perikelen over zijn ambtswoning en de manier waarop zijn benoeming tot ambassadeur van de Europese Gemeenschap in Japan tot stand kwam.