DEN HAAG - Bekende strafrechtadvocaten zeggen contante betalingen aan te pakken omdat hun cliënten vaak niet over een betaalrekening bij een bank beschikken. De Orde van Advocaten wil regels met betrekking tot contant geld aanscherpen.

Vanwege gevangenhouding van cliënten zijn het vaak vrienden of familieleden die contant geld inzamelen om advocaten te kunnen betalen.

Als strafpleiters straks niet meer dan 2000 euro contant mogen ontvangen, zoals de Orde van Advocaten vandaag voorstelt, dan wordt een flink deel van de verdachten het recht op een goede verdediging ontzegd, zo zeggen zij.

De Orde wil de regels met betrekking tot contante betalingen aan advocaten wijzigen. Advocaten mogen in de toekomst maximaal 2.000 euro contant ontvangen van hun cliënt. Dat is nu nog 15.000 euro.

Moszkowicz

De aanpassing van de gedragsregels volgt een dag na de openbare behandeling van zes klachten tegen Bram Moszkowicz, die zich bedragen tot 60.000 euro contant heeft laten betalen. Hij schreef echter een kwitantie uit van 25.000 euro, zo bleek gisteren tijdens de openbare tuchtzaak.

Met die maatregel, die nog moet worden goedgekeurd, wil de Orde in de pas blijven lopen met de ons omringende landen.

Bekende strafrechtadvocaten zeggen dat baar geld in hun branche niet ongebruikelijk is.

'Met de pet rondgaan', noemen de bekende strafpleiters Jan Hein Kuijpers en Jan Boone dat, die beiden een lange ervaring in de strafrechtpraktijk.

Herkomst

Over de herkomst van het geld worden meestal geen diepgravende vragen gesteld, erkennen zij. "Een bakker vraagt ook niet aan zijn klant waar het geld vandaan komt", zegt Kuijpers. "Ik stel standaard de vraag of het crimineel geld is en wanneer het antwoord ontkennend is, dan is het voor mij goed."

Boone: "De betaling is iets tussen mij en mijn cliënt. Daar heeft justitie, de overheid noch de Orde van Advocaten iets mee te maken. Ik vind dat een enge ontwikkeling."

Beide advocaten steunen hun collega Bram Moszkowicz in zijn strijd voor het behoud van de geheimhoudingsplicht. Moszkowicz wordt mogelijk langdurig gestraft wegens het aannemen en niet melden van grote sommen contant geld. Er dreigt voor hem een schorsing van zes maanden.

Dat contante betalingen in het betalingsverkeer minder gangbaar zijn geworden, wordt door Kuijpers en Boone bestreden. Hun clientèle heeft bijvoorbeeld wegens een strafblad al geen bankrekening meer. "Of er ligt beslag op", zegt Kuijpers.

Toegankelijkheid

Zonder de mogelijkheid van contante betalingen kunnen zijn cliënten bij hem niet meer terecht, vreest Kuijpers. "En dat is slecht voor de toegankelijkheid van het rechtssysteem, waarin verdachten recht hebben op de best mogelijke verdediging."

Kuijpers zegt zich nooit meer dan 15.000 euro contant te hebben laten betalen voor één zaak. "Ik vraag kleinere voorschotten. Dan heb je het probleem met de meldingsplicht ook niet."

En het als straks nog maar 2000 euro wordt? Boone: "Het moet niet gekker worden."

'Orde schiet door'

Net als Kuijpers vindt zijn collega Boone dat de Orde van Advocaten doorschiet in haar streven contante betalingen uit te bannen. "Advocaten zijn geen opsporingsambtenaren. Zodra de Deken kennis draagt van contante betalingen en die komen op straat te liggen, zoals nu met Bram Moszkowicz, dan gaat de Orde mee in de opsporingstaak die niet bij ons thuis hoort."

Andere strafrechtadvocaten melden op voorwaarde van anonimiteit dat contante betalingen boven de €15.000 eerder uitzondering dan regel zijn. De vertrouwelijke melding van de cash betalingen bij de Deken zijn juist bedoeld om justitie buiten de deur te houden. Daarmee hopen de advocaten in de toekomst te voorkomen dat politie en Openbaar Ministerie volledige inzage in de administratie krijgen.