AMSTERDAM - Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren bij de Lauwersmeerdijk tussen Friesland en Groningen na de ontdekking van een zwakke plek.

Dat melden Waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat woensdag.

Zij starten donderdag met voorbereidende werkzaamheden. Over een lengte van 200 meter bij het Vierhuizergat wordt zand en steen gestort om de dijk te versterken.

Een natuurlijke geul in de Waddenzee heeft zich het afgelopen jaar versneld naar de kust verplaatst, waardoor onder water het zand voor de dijk is weggespoeld. Die is daardoor verzwakt.

Winter

Verstevigen van de dijk alleen is onvoldoende, aldus het waterschap. Daarom wordt de geul ter plaatse verbreed en ondieper gemaakt,  "om te voorkomen dat stormen in het komende winterseizoen de dijk op die plek kunnen beschadigen".

De werkzaamheden zullen naar verwachting 8 weken in beslag nemen.