DEN BOSCH - Ruim de helft van de Brabantse veebedrijven stoot te veel ammoniak uit of treft te weinig maatregelen om de uitstoot te beperken.

De provincie schrijft dat in een rapportage over controles die in 2010 en 2011 zijn uitgevoerd.

Van 627 bedrijven die zich aan nieuwe stikstofregels moeten houden waren er 332 in overtreding. Bij 56 bedrijven ging het om een zware overtreding, zoals luchtwassers die niet zijn geplaatst, niet werken of onvoldoende capaciteit hebben.

Ammoniakemissie door intensieve veehouderij is een grote bedreiging voor de natuur. De stikstof uit de ammoniak bevoordeelt snel groeiende veel voorkomende plantensoorten ten koste van zeldzame langzamer groeiende soorten. Bovendien zorgt de uitstoot voor stank en gezondheidsrisico’s.

De provincie gaat in uitstootberekeningen uit van volledige naleving van de regels.

Bovengemiddeld

In Asten, Bernheze, Boekel, Oss en Veghel werden bovengemiddelde aantallen overtredingen geconstateerd.

De provincie heeft dwangsommen aangekondigd bij 38 bedrijven en gaat door met (onaangekondigde) controles. Brabant gaat bovendien afspraken maken met het Openbaar Ministerie over vervolging van overtredingen om het rendement van toezicht beter te benutten.