HILVERSUM - Een grote groep ouderen vindt dat er een rem moet komen op zeer dure zorg in de laatste levensfase.

Dat blijkt uit een onderzoek van het tv-programma Debat op 2 in samenwerking met ouderenbonden ANBO en Unie KBO. De onderzoeksresultaten zijn zaterdag bekendgemaakt.

Van de 6544 ondervraagde ouderen (55+) is 39 procent voor een beperking van zeer dure zorg in de laatste fase. Bijna een derde van de ondervraagden is hier juist tegen, blijkt uit het onderzoek.

De beperking geldt wat de ouderen betreft alleen in het geval van een naderend levenseinde. Een ruime meerderheid (61 procent) wil dat bij ziekte alles uit de kast wordt getrokken aan behandelingen en medicijnen, aldus het onderzoek.

Geld

Een even groot aantal ouderen vreest de eigen zorg over een paar jaar niet meer te kunnen betalen. Ruim driekwart is bang in de toekomst de benodigde zorg niet meer te krijgen.

De onderzoekers van Debat op 2 hebben een representatieve groep van 9427 ouderen benaderd met de vraag de online vragenlijst in te vullen. Ruim 6500 van hen gaven hier gehoor aan. Van de respondenten is 81 procent gepensioneerd en verdient de helft minder dan modaal.