AMSTERDAM - Bureau Halt verkeert in financiële problemen. Steeds minder jongeren worden doorverwezen naar de instantie. Daardoor krijgt Halt minder geld en zijn er tekorten ontstaan.

Dit is de reden om Bureau Halt volgend jaar te reorganiseren. Het aantal Halt-organisaties gaat terug van zeventien naar een. Dit moet leiden tot minder kosten en een slagvaardigere aanpak van probleemjongeren.

Dat schrijft staatssecretaris van Justitie Fred Teeven (VVD) in een brief aan de Kamer.

Volgens een woordvoerder zal er niet veel veranderen voor de jongeren die naar Halt worden verwezen voor een straf wegens bijvoorbeeld vernieling. De gesprekken zijn nu al op de politiebureaus en in zogeheten veiligheidshuizen.

De bureaus die gaan sneuvelen, zijn organisatorisch. Circa tien banen staan op het spel.

Bureau Halt werd in 1981 opgericht en is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar die zijn aangehouden voor kleine vergrijpen.

In 2007 waren er ruim 23 duizend jongeren die voor een alternatieve straf naar een Halt-bureau werden doorverwezen. Vorig jaar waren dat er 16,5 duizend.