VUGHT - Een verdiepte ligging van het spoor door Vught over 1,5 tot 3,5 kilometer is nog een van de oplossingen voor de problemen die ontstaan door een toename van het treinverkeer.

Het is een van de drie varianten die minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) laat onderzoeken op effecten zoals lawaai, gezondheid, bereikbaarheid en kosten.

Voorwaarde voor een verdiept spoor in Vught is dat de regio meebetaalt, staat in de plannen die vanaf donderdag ter inzage liggen. Ideeën zoals een tunnel onder Vught of een tracé om Vught zijn niet realistisch.

Tussen Meteren en Vught gaan vanaf 2020 flink meer treinen rijden, omdat intercity’s 6 keer per uur gaan rijden en er een afslag komt vanaf de Betuwelijn.

In 2020 doorkruisen per dag 400 treinen Vught. Het gemeentebestuur en de inwoners zijn ernstig bezorgd over de ontwikkelingen. Honderden Vughtenaren kwamen eerder dit jaar naar informatiebijeenkomsten.

Problemen

De rijksoverheid heeft voor de problemen in Vught 150 euro miljoen beschikbaar. Zonder bijdrage uit de regio zijn twee varianten mogelijk met ongelijkvloerse spoorkruising voor treinen van en naar Tilburg.

De verdiepte ligging kost grofweg 300 tot 600 miljoen euro. Afhankelijk van de keuze komt ook station Vught lager te liggen.

Druk

De Vughtse wethouder Wilbert Seuren denkt dat door de uitgeoefende druk het alternatief met het verdiepte spoor op tafel is gekomen. Voor hem is het een serieuze optie maar er moet nog een flinke duit in het zakje, erkent hij. ''We hebben een voet tussen de deur maar we zijn er nog lang niet.''

Voor de nieuwe afslag vanaf de Betuweroute bestaan nog twee opties met een kruising onder óf over de A15.