AMSTERDAM - In Amsterdam leiden naar schatting 200 tot 300 vrouwen een verborgen bestaan.

Dat staat in het woensdag gepresenteerde rapport Leven in gedwongen isolement van het Verwey-Jonker Instituut.

De onderzoekers spreken van een voorzichtige schatting. In werkelijkheid kan het aantal hoger zijn.

Het onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam schetst een beeld van de omvang en problematiek van verborgen vrouwen. Dat zijn vrouwen die tegen hun wil door hun man of familie thuis zitten opgesloten. Ze hebben slechts zeer beperkt contact met de rest van de samenleving en mogen niet of nauwelijks naar buiten.

Cultuur

De onderzoekers onderscheiden twee verschillende groepen. De groep 'ondergeschikte verborgen vrouw' bestaat voornamelijk uit vrouwen met een traditionele islamitische of christelijke cultuur. Ze worden in de gaten gehouden door familie en de eigen gemeenschap en schikken zich in hun lot, waardoor dreigen met geweld minder noodzakelijk is.

Daarnaast zijn deze vrouwen minder weerbaar, omdat ze de Nederlandse taal niet spreken en niet weten wat hun rechten in Nederland zijn.

Geweld

In de tweede groep, 'de opgesloten verborgen vrouw', zitten voornamelijk vrouwen die met (excessief) geweld in toom worden gehouden. Daar is meer sprake van letterlijke vrijheidsberoving: de deur gaat op slot.

In deze groep zijn gedwongen huwelijken meestal niet aan de orde en kiest de vrouw zelf haar partner. Het betreft zowel vrouwen die al in Nederland wonen, als vrouwen die voor hun partner naar Nederland komen.

Onderzoekers

De onderzoekers spraken voormalig verborgen vrouwen en interviewden sleutelfiguren die werkzaam zijn binnen uiteenlopende organisaties in Amsterdam. ''Veruit de grootste groep bestaat uit vrouwen die uit het buitenland naar Nederland zijn gekomen. Verder is er een kleine groep in Nederland geboren vrouwen. Een enkeling is een autochtone Nederlandse vrouw'', meldt het rapport.

De onderzoekers willen dat de problematiek hoger op de agenda en uit de taboesfeer komt.