ROTTERDAM - Rotterdam heeft vanaf deze maand 22 peuterconsulenten in de stad rondlopen. Die moeten ouders met kinderen met een taalachterstand ervan overtuigen hun kind naar een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of zogeheten groep nul te brengen.

Die laatste is bedoeld voor 2,5 tot 4 jarigen om taal- en ontwikkelingsachterstanden weg te werken.

De 22 consulenten zijn woensdag aan de slag gegaan, maakte de gemeente bekend. Rotterdam begon een jaar geleden met een proef in drie deelgemeenten. De peuterconsulenten stimuleerden ouders vanuit de centra voor jeugd en gezin.

Uit de pilot bleek dat 75 procent van de kinderen die in de doelgroep vielen nu naar een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of groep nul gaan. Begon de gemeente eerst met zeven consulenten, nu gaan in totaal 22 peuterconsulenten aan de slag bij alle centra voor jeugd en gezin.

Huisbezoek

Standaard spreken artsen en de wijkverpleegkundigen op het consultatiebureau ouders aan op een eventueel taalachterstand van het kind. Zij verwijzen ze dan door naar de peuterconsulent.

''Als een kind van 30 maanden met een taalachterstand nog niet deelneemt aan een programma voor- en vroegschoolse educatie, gaat de peuterconsulent op huisbezoek om bij ouders aan te dringen dat wel te doen’’, licht een woordvoerster toe.

Onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA) denkt dat via deze aanpak het mogelijk moet zijn om minstens 85 procent van de 2-en 3-jarige kinderen die dit het hardst nodig hebben in een groep nul te krijgen. Zo moeten kinderen uiteindelijk zonder taalachterstand aan de basisschool beginnen. De consulenten kunnen echter geen sancties uitvaardigen.