AMSTERDAM - Het vervolgonderzoek van de commissie-Deetman naar misbruik van minderjarige meisjes in de katholieke kerk moet nader inzicht bieden in de 'aard, ernst, omstandigheden en impact' van het misbruik.  

Dat blijkt uit het onderzoeksvoorstel dat vrijdag is gepubliceerd op de website van de commissie.

Ook wil Deetman het begrip 'excessief geweld' definiëren, zodat de klachten- en compensatieregeling op dit punt kan worden uitgebreid.

Hij heeft het voorstel eerder gepresenteerd aan de opdrachtgevers, de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen. De Tweede Kamer had hierop aangedrongen.

Melden

De commissie riep eerder al vrouwelijke slachtoffers van misbruik op zich te melden. Het gaat om minderjarige meisjes die tussen 1945 en nu zijn misbruikt door geestelijken. Deetman doet een apart onderzoek naar meisjes, omdat deze groep in zijn eerste onderzoek naar kindermisbruik in de katholieke kerk onderbelicht was gebleven.

Het is het tweede vervolgonderzoek: eerder kondigde staatssecretaris van Volksgezondheid Marlies Veldhuijzen van Zanten (CDA) een onderzoek aan naar de geschiedenis van de psychiatrie en de invloed daarvan op de katholieke kerk. Aanleiding voor dit onderzoek waren onthullingen over castraties van minderjarigen binnen katholieke instellingen, nadat zij waren misbruikt.