UTRECHT - De onafhankelijke commissie die onderzoek gaat doen naar de asbestaffaire in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, moet de bewoners van die wijk betrekken bij het onderzoek.

Dat hebben B en W van Utrecht vastgelegd. De commissie mag zelf bepalen hoe de bewoners aan het woord worden gelaten.

Het rapport van de onderzoekscommissie moet uiterlijk op 3 december van dit jaar klaar zijn.

De commissie moet nagaan hoe het toezicht op de verleende vergunning was geregeld, wat er is gebeurd nadat er onverwacht gevaarlijke asbestdeeltjes waren vrijgekomen en hoe de communicatie daarna is verlopen.

Crisiscommunicatie

De bewoners van de vier getroffen straten hebben veel klachten over de crisiscommunicatie. Ook vrezen zij dat ze toch gezondheidsschade hebben opgelopen, al verzekeren deskundigen dat dat risico vrijwel nihil is. De commissie moet nogmaals op een rijtje zetten welk risico is gelopen, aldus B en W.

De commissie, onder voorzitterschap van oud-commissaris van de Koningin in Overijssel Geert Jansen, krijgt betaald voor haar werk. Donderdagmiddag praat de Utrechtse politiek weer over de asbestkwestie.