DEN BOSCH - Minister Gerd Leers (Asiel) had het recht om 43 uitgeprocedeerde Somaliërs op te dragen om in de gemeente van hun azc te blijven.

De rechtbank in Den Bosch heeft dat dinsdag bepaald in een kort geding dat de Somaliërs aanspanden.

De Somaliërs werden naar asielzoekerscentra in Echt en Aalden gebracht, nadat ze hun protest bij het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Den Bosch begin augustus na overleg met de gemeente hadden beëindigd.

De minister bepaalde dat ze binnen de gemeentegrenzen moeten blijven, zodat er toezicht op hen kan worden gehouden.

Beroep

De Somaliërs stapten naar de rechter omdat ze het niet eens waren met de maatregel. Het beroep van een groep Somaliërs die naar Almere werd gestuurd, moet nog worden behandeld.

Eind juli streek de groep neer voor het kantoor in Den Bosch onder meer uit onvrede met hun leefomstandigheden in de vrijheidsbeperkende locatie (VBL) in Vught, waar ze waren ondergebracht. De Somaliërs strijden bovendien nog voor een verblijfsvergunning.