DEN HAAG - De NS gebruikt de persoonsgegevens van ov-chipkaarthouders niet langer voor marketingdoeleinden.

Het bedrijf heeft het beleid aangepast na onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Het CBP constateerde onlangs dat de NS een gedetailleerd beeld van het reisgedrag van ov-chipkaarthouders vastlegde, zonder hiervoor toestemming te hebben van de reizigers. De NS overtrad daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

In 2008 formuleerde het CBP voorwaarden waaronder persoonsgegevens uit het ov-chipkaartsysteem voor marketingdoeleinden gebruikt mochten worden. 

Boete

De NS krijgt geen boete of een andere vorm van straf opgelegd omdat inmiddels maatregelen zijn getroffen. De verzamelde e-mailadressen van 'anonieme' OV-chipkaarthouders zouden zijn vernietigd. De spoorvervoerder is hierdoor niet meer in overtreding, stelt het CBP.

Eerder deze maand kreeg het Rotterdamse vervoersbedrijf een boete van 120 duizend euro betalen voor het bewaren van reisgegevens van studenten. De NS kreeg om dezelfde reden eerder al een dwangsom opgelegd van 125 duizend euro. Het bedrijf heeft bezwaar aangetekend tegen de beslissing.