WILLEMSTAD - De regering van Curaçao moet nog steeds voor het einde van de maand haar bezuiningsplannen presenteren.

Dat valt te concluderen uit een uitspraak van de Raad van State van donderdag.

De regering van Curaçao heeft in juli van de Rijksministerraad een aanwijzing gekregen om enkele tientallen miljoenen euro's op haar uitgaven te bezuinigen. Voor 1 september moeten die plannen zijn gepresenteerd. Hiertegen heeft de regering van Curaçao beroep aangetekend.

Volgens de regering van Curaçao is de aanwijzing onnodig en een inbreuk op de autonomie van het land. Het is onduidelijk of het de regering lukt om alsnog haar bezuinigingsplannen op tijd naar buiten te brengen.

Voorlopig

Curaçao heeft een voorlopige voorziening ingediend om te voorkomen dat het aanwijzingsbesluit in werking zou treden per 1 september. De Raad van State heeft donderdag dat verzoek gedeeltelijk afgewezen.

Als het gaat om het verzoek van Curaçao om ook de vacaturestop en het verbod om nieuwe verplichtingen aan te gaan op te schorten, moet Curaçao de Raad van State nog nadere informatie verschaffen. Uiteindelijk zal de Kroon definitief over het beroep van Curaçao beslissen.

Bezuinigen

In totaal moet Curaçao 70 miljoen euro bezuinigen. Voor 1 september moet de regering van het eiland een bedrag van 25 miljoen euro vinden. Verder moet ze een tekort van 45 miljoen euro uit eerdere jaren wegwerken. Bovendien mag de regering geen nieuwe leningen aangaan zolang de begroting niet op orde is.

Premier Mark Rutte noemde in juli het besluit van de Rijksministerraad om het eiland een aanwijzing te geven, een zware beslissing, maar wel noodzakelijk.

Hij waarschuwde toen dat Nederland niet opnieuw financieel zal bijspringen. Nederland nam een schuld van 860 miljoen euro over van Curaçao toen het in oktober 2010 een autonoom land werd binnen het Koninkrijk der Nederlanden.