AMSTERDAM - De politie heeft in veel regio's moeite om op maandagochtend op tijd te komen bij prio 1-meldingen. 

Daarmee wordt op dat moment niet voldaan aan de norm om spoedritten in 90 procent van de gevallen binnen een kwartier te voltooien.

Dat blijkt uit een onderzoek van NU.nl in cijfers van het Korps Landelijke Politie Diensten naar spoedritten van de politie in een periode van januari 2010 tot eind maart 2012.

Met name de regiokorpsen Zeeland, Limburg Noord, IJsselland, Zaanstreek-Waterland en Gelderland-Midden slagen er maandagochtend tussen 06.00 en 09.00 uur te weinig in om binnen een kwartier na een oproep van de meldkamer op de plaats van de melding te zijn.

Het gaat om veel spoedritten waarbij de politie rond 20 de procent of vaker op maandagochtend niet binnen de streeftijd aanwezig is.

Piek

Op landelijk niveau voldoet de politie tussen 06.00 en 09.00 wel aan de norm, al blijft er een piek zichtbaar ten opzichte van de overige dagen van de week. In totaal komen agenten die op prio 1 melding af worden gestuurd in 8,8 procent van de gevallen niet binnen een kwartier op locatie.

Het is te danken aan goed presterende regio's als Hollands-Midden, Rotterdam, Kennemerland en Utrecht dat de norm van 90 procent van de binnen een kwartier voltooide spoedritten op maandagochtend wordt gehaald.

Uitschieters

De meeste spoedritten vinden dagelijks plaats tussen 12.00 uur en 18.00. Landelijk gezien wordt in deze periode van de dag gemiddeld genomen voldaan aan de '90 procent op tijd-norm'.

Op vrijdag, zaterdag en zondag heeft de politie het tussen 12.00 en 15.00 uur wel lastig om dit te halen, maar de cijfers komen niet over de 9 procent te laat heen. Opvallend genoeg lukt het de agenten na middernacht in het weekend veel vaker om op tijd te komen, terwijl het dan nog wel relatief druk is.

Negatieve uitschieters in de middag en de avond zijn Zeeland, dat dinsdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur in bijna 38 procent van de gevallen te laat is, Limburg-Noord (34 procent te laat tussen zondag 21.00 en 22.00 uur) en Zaanstreek-Waterland (27,5 procent te laat op dinsdag tussen 14.00 en 15.00 uur.)

Hieronder ziet u het aantal meldingen, het aantal keren niet binnen de norm en het percentage te laat tussen januari 2010 en maart 2012 gevisualiseerd.

Beweeg de cursor over de cirkels om te zien hoeveel meldingen de politie ontving in de periode 01-01-2010 tot 31-03-2012. De gegevens zijn afkomstig van Korps Landelijke Politiediensten. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Beweeg de cursor over de cirkels om te zien hoe vaak de politie te laat was in de periode 01-01-2010 tot 31-03-2012. De gegevens zijn afkomstig van Korps Landelijke Politiediensten. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Beweeg de cursor over de cirkels om het percentage te laat van de politie te zien in de periode 01-01-2010 tot 31-03-2012. De gegevens zijn afkomstig van Korps Landelijke Politiediensten. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Utrecht

De politie in de regio Utrecht slaagt er het beste in om spoedritten binnen een kwartier te voltooien. De regio Rotterdam-Rijnmond is een goede tweede. Amsterdam-Amstelland daarentegen valt met 9,2 procent maar net binnen de 10 procent.

In Zeeland moet gemiddeld het langste worden gewacht op de politie. Daar slagen de opgeroepen agenten er met 23 procent bijna in een kwart van de gevallen niet in om binnen een kwartier aanwezig te zijn.

Hoe vaak is de politie te laat bij spoedmeldingen per regio.

Klik op de regio's om te zien hoe vaak de politie te laat is bij spoedmeldingen.. De gegevens zijn afkomstig van Korps Landelijke Politiediensten. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Verklaringen

Woordvoer Alwin Don van Regiokorps Zeeland laat weten dat er verschillende verklaringen zijn voor de 'trage' reacties op Prio 1-meldingen in Zeeland. "Ten eerste zijn er tussen de diverse korpsen verschillen wat betreft het 'statussen', dus de communicatie van de collega's met de meldkamer wat betreft de locatie", zegt hij tegenover NU.nl. "Bij sommige korpsen gaat dit automatisch, terwijl onze agenten dit zelf moeten doen. Dat levert tijdverlies op." 

Don benadrukt verder de complexe geografische eigenschappen van Zeeland, met verschillende eilanden en maar één snelweg.

"Ons politiekorps neemt bovendien een wat ruimere benadering wat betreft Prio 1-meldingen. Andere korpsen gebruiken die term enkel in zeer ernstige gevallen, terwijl Zeeland bij twijfelgevallen eerder een prio 1 geeft. Dan rijden we soms voor niets, maar we sparen wel tijd uit als het wel ernstig blijkt te zijn."