WOERDEN - Het Groene Hart moet weer een nationaal landschap worden. Daarvoor pleiten bijna 100 instellingen op het gebied van natuur, cultuur en landschap in een manifest.

Dat heeft de stichting Groene Hart maandag openbaar gemaakt. Het stuk is opgesteld met het oog op de verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie.

In het manifest staat onder meer dat woningbouwprogramma's in het open gebied in de Randstad met het oog op de vergrijzing naar beneden moeten worden bijgesteld. Ook moet de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen tegen het licht worden gehouden.

Volgens de ondertekenaars is de Randstad gebouwd rondom het Groene Hart. ''Daarmee bezit de Randstad als landelijke economische trekker een kwaliteit die maar weinig metropolen in de wereld bieden: een landschappelijk fraai en ecologisch waardevol hart'', aldus het manifest.

Extra bescherming

Het Rijk moet dit gebied als geheel blijvend ondersteunen en beschermen. Op dit moment hebben tal van onderdelen van het Groene Hart te maken met bezuinigingen op natuur of cultuur.

Tot de ondertekenaars behoren onder andere de ANWB, Natuurmonumenten, De 12 Landschappen, historische verenigingen en milieuwerkgroepen. Zij vinden dat de planologische grenzen van het Groene Hart niet verder mogen worden aangetast. Voor onderdelen als de Oude Hollandse Waterlinie, monumenten en bijzondere natuurgebieden moet extra bescherming worden ingesteld.