DEN HAAG – Al jaren worden minder boetes uitgeschreven. De crisis, mensen die zich beter aan verkeersregels houden en agenten die het niet eens zijn met verhogingen zijn de oorzaken.

Uit cijfers blijkt dat het aantal uitgeschreven verkeersboetes fors daalt.
In de eerste zes maanden van dit jaar daalde het aantal bonnen met ongeveer een half miljoen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De politie schreef tot en met juni ruim 4,3 miljoen boetes uit voor snelheidsovertredingen, fout parkeren, niet handsfreebellen, door rood licht rijden en andere misstappen zoals het rijden zonder helm, gordel of fietsverlichting.

10 miljoen

Over heel 2011 werden in totaal nog geen 10 miljoen bonnen uitgeschreven. Dat waren er toen al ruim 1,2 miljoen minder dan in 2010, toen bijna 11 miljoen verkeersboetes werden uitgeschreven. Sinds 2008 is het aantal boetes elk jaar afgenomen. In 2007 werden nog ongeveer 12,5 miljoen weggebruikers beboet.

Er lijkt niet één verklaring te geven zijn voor de sterke daling. Waarschijnlijk speelt een combinatie van factoren een rol. ''Het is niet wetenschappelijk onderbouwd, maar we denken dat mensen de regels beter naleven. En mogelijk dat de crisis een rol speelt, omdat minder mensen op de weg zijn'', zegt een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

''Ja, daag'', reageert voormalig landelijk verkeersofficier Koos Spee op de vraag of mensen zich beter aan de regels houden.

''Kijk in het verkeer om je heen. Iedereen zit met een telefoon aan het oor achter het stuur. Als de pakkans voor een verkeersovertreding 100 procent zou zijn, dan zou in Nederland het financieringstekort zijn gedekt.'' Volgens Spee geeft de politie steeds minder prioriteit aan verkeersveiligheid. ''Terwijl ik geen enkele tak van sport ken waar meer doden of gewonden vallen.''

Politieacties

Gerrit van de Kamp, voorzitter van politiebond ACP, gelooft ook dat er meerdere oorzaken zijn voor de daling. De daling dit jaar wijt hij voor een groot deel aan de acties die de politiebonden hielden. Agenten schreven maanden geen bonnen uit voor lichte overtredingen, omdat zij een conflict hadden over de cao met verantwoordelijk minister Ivo Opstelten.

Van de Kamp schatte eerder dat de politie tijdens het conflict voor 15 tot 30 miljoen euro minder aan bonnen uitschreef. Hij wijst daarbij onder meer op een soortgelijke coulanceactie in 2008, toen er ook een cao-conflict was tussen de bonden en toenmalig minister Guusje ter Horst. Uit cijfers van justitie blijkt dat toen ongeveer 800.000 minder bekeuringen werden uitgeschreven.
Verhoging boetes

Rechtvaardigheid

De voorzitter sluit ook niet uit dat de verhoging van de boetes een rol speelt. Dat schrikt mensen niet alleen af, agenten zouden daardoor ook minder snel het bonnenboekje trekken. ''Agenten willen rechtvaardigheid en dan moet er balans zijn tussen de hoogte van de boete en de overtreding.'' Ook Spee zegt die signalen te krijgen. ''Politiemensen houden het bij een waarschuwing, of schrijven maar voor één overtreding een bon in plaats voor verschillende vergrijpen.''

De ACP zou in plaats van verhoging van de boetes, dan ook veel liever zien dat mensen worden geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. ''Geef mensen die door een rood licht rijden een boete, maar laat ze ook maar een paar uur meekijken op de eerste hulp. Of in een revalidatiecentrum, waar verkeersslachtoffers liggen. Dat gaan we de komende tijd meer naar voren brengen'', aldus Van de Kamp.