AMSTERDAM - Studenten die door ziekte studievertraging oplopen, krijgen toch een langstudeerboete opgelegd. 

Het kabinet had beloofd dat voor hen een uitzondering zou worden gemaakt, maar de Landelijke StudentenVakbond (LSVb) concludeert uit een inventarisatie van klachten dat dit niet gebeurt, zo bevestigt voorzitter Kai Heijneman dinsdag tegenover NU.nl naar aanleiding van berichtgeving in Spits.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) licht studenten volgens de LSVb verkeerd voor. Op de site van het DUO staat dat de langstudeerboete op medische gronden kan worden kwijtgescholden. Deze uitzonderingsregel is echter nog niet in de wet opgenomen.

Ook bestuurders in studentenraden zouden langstudeerboetes hebben gekregen terwijl zij ook zouden worden uitgezonderd. Daarnaast zijn er andere uitzonderingsgevallen die toch zijn beboet.

Afspraak

De LSVb heeft dinsdag een afspraak met staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra (VVD) om deze 'schrijnende' gevallen te bespreken. "Wij hopen dat hij inziet dat er voor deze groep aanvullende regelgeving nodig is", zegt Heijneman.

"Er is een uitzondering nodig, want dit kun je niet maken. Het is het zoveelste ongewenste effect van de op zichzelf al ongewenste langstudeerboete en we roepen de staatssecretaris op hier wat aan te doen."

Kamervragen

PvdA en ChristenUnie hebben inmiddels Kamervragen gesteld over de berichtgeving. Arie Slob (ChristenUnie): "Ons was door de regering wel toegezegd dat zieke studenten zouden worden vrijgesteld. Dat was destijds ook een eis van ons."

PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing herinnert zich ook dat "staatssecretaris Zijlstra bezwoer dat zieke studenten niet zouden worden getroffen. Dat dit nu toch gebeurt, versterkt alleen maar mijn overtuiging dat de langstudeerboete onrechtvaardig is."

Heijneman is blij dat de LSVb bijval krijgt vanuit de politiek. "Het geeft aan dat in de Tweede Kamer ook het gevoel leeft dat dit niet moet kunnen."