DEN HAAG - Een inwoonster van Amsterdam die weigert haar vingerafdrukken te geven, krijgt voorlopig geen nieuw paspoort.

De gemeente Amsterdam hoeft haar dat niet te geven. Dat heeft de Raad van State dinsdag geoordeeld in een voorlopige uitspraak. Een definitief oordeel komt later in een uitgebreidere procedure.

Vanwege Europese regels moeten sinds 2009 gegevens van de vingerafdrukken worden opgenomen in een chip in het paspoort.

De vrouw weigerde dat, omdat dit volgens haar in strijd is met het recht op privacy. Toen Amsterdam weigerde haar paspoortaanvraag in behandeling te nemen, stapte ze naar de Raad van State.

Aantasten

De hoogste bestuursrechter oordeelt nu in een spoedprocedure dat Europese regels alleen kunnen worden genegeerd als er ernstige vermoedens bestaan dat het recht op privacy wordt aangetast. Het voorlopige oordeel van de Raad van State luidt dat daar onvoldoende grond voor is.

Daarnaast is het zo’n ingewikkelde kwestie dat grondig onderzoek nodig is. Dat kan alleen plaatsvinden in een uitgebreide procedure en niet in een spoedprocedure zoals deze.

Bij de Raad van State loopt nog een aantal andere zaken over de opslag van vingerafdrukken in het paspoort. Daarin moet nog uitspraak komen.

Utrechter

Een jaar geleden werd een man in Utrecht door de rechter in het ongelijk gesteld nadat hij weigerde zijn vingerafdruk af te geven. De voorzieningenrechter in Utrecht oordeelde dat de wet geen mogelijkheden biedt om een uitzondering te maken.

Ook de Utrechter stelde dat het opslaan van zijn vingerafdrukken een ongeoorloofde inbreuk op zijn privacy was. Hij vreesde dat opsporingsdiensten de afdrukken gebruiken en Nederland zodoende een politiestaat zou worden. Deze zaak kreeg geen vervolg omdat de man kort na de uitspraak plotseling overleed.