AMSTERDAM - Het afschieten van damherten rond de Amsterdamse Waterleidingduinen en Zuid-Kennemerland is niet toegestaan.

Dat heeft de rechtbank in Haarlem maandag bepaald. Het provinciebestuur van Noord-Holland had het afschieten wel toegestaan, vanwege de toegenomen schade die de dieren aanrichten aan gewassen en het aantal aanrijdingen met damherten.

Gedeputeerde Staten vond de situatie zo dringend dat de faunabeheereenheid medio vorige maand toestemming kreeg om damherten buiten hun natuurlijke leefgebied op te jagen en af te schieten.

De bestuursrechter oordeelt echter dat de provincie die toestemming niet goed heeft gemotiveerd, omdat niet duidelijk is of andere maatregelen, zoals hoge rasters, genoeg effect hebben.

Wildroosters

Langs de daarvoor in aanmerking komende wegen staan nog lang niet overal wildroosters, aldus de rechtbank. Ook is onduidelijk wat er is gedaan om schade aan akkers te voorkomen. Pas als duidelijk is gemaakt dat dergelijke maatregelen onvoldoende helpen, mag een zwaar middel als afschieten worden ingezet.

Verder hebben Gedeputeerde Staten de schade die de herten aanrichten onvoldoende gespecificeerd. Zo zijn de cijfers van 2012 niet in het besluit genoemd. Herten die wegen oversteken veroorzaken jaarlijks vijftig ongelukken in de omgeving van Zandvoort.

Opgeschort

De toestemming die de provincie had gegeven is opgeschort. Dat betekent dat het bestuur in de bezwaarprocedure de gelegenheid krijgt de motivering te verbeteren.

Diverse Zandvoorters plaatsten twee weken geleden borden in hun tuin waarop ze herten welkom heten, uit protest tegen het besluit van de provincie.