DEN HAAG - Ruim 250 basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs hebben zich aangemeld voor een proef met voorlichting over seksuele diversiteit.

Met het experiment wil het ministerie van Onderwijs een veilig en tolerant schoolklimaat scheppen voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) jongeren.

Het aantal scholen dat zich heeft aangemeld is groter dan de 140 beschikbare plaatsen, liet het ministerie zaterdag weten.

Komende weken wordt gekeken welke scholen voldoen aan de voorwaarden. Het departement heeft voor de komende 2 jaar een potje van 1,26 miljoen euro beschikbaar.

Pesten

De geselecteerde scholen gaan aan de slag met een aantal methoden van bijvoorbeeld het COC, de gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes Contrario en de GGD om zelf te ondervinden welke aanpak het meest geschikt is.

Er kunnen onder meer rollenspellen worden gehouden om daarmee pesten en discriminatie tegen te gaan. Ook kan in vertrouwenspersonen worden voorzien.

Veilige plek

Volgens verantwoordelijk minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) verdient iedereen op school een veilige plek.

''Een school is een samenleving in het klein en bij uitstek een plek waar jongeren leren respect te hebben voor elkaars verschillen in religie, afkomst en seksuele voorkeur. Het is aan scholen zelf om te kijken welke aanpak het beste past bij hun school en hun leerlingen, zodat straks ook andere scholen daar hun voordeel mee kunnen doen'', aldus de minister.

Een onderzoeksbureau gaat de effecten van de projecten meten.