UTRECHT - De bewoners van de Utrechtse 'asbestwijk' Kanaleneiland die hun huis moesten ontruimen, krijgen een extra schadevergoeding van woningcorporatie Mitros.

Per gezin kregen zij al 150 euro. Zaterdag maakte de corporatie bekend dat er nog eens 100 euro per gezinslid beschikbaar is voor 'gederfd woongenot'.

Mitros deed die toezegging tijdens een bijeenkomst met bewoners die in hotel Houten verblijven. Op de bijeenkomst krijgen de evacués uitleg over de verhuizing naar tijdelijke logeerwoningen die voor hen zijn ingericht.

De gedupeerden kunnen ook kiezen voor een vergoeding van 1500 euro per maand als zij zelf een tijdelijk verblijf regelen. Voor de reis afgelopen week naar het opvanghotel krijgt elk gezin vergoeding van 30 euro.

Kleding

Elke getroffen bewoner kan bij de woningcorporatie ook een waardebon van 110 euro voor aan te schaffen nieuwe kleding afhalen. Vrijdag waren bewoners in de verschillende opvanghotels boos dat sommigen wel over zo'n bon beschikten en anderen niet. Volgens Mitros ligt voor iedereen een waardebon klaar bij de informatiebalie in elk hotel.

De corporatie betaalt daarnaast nog 16 euro per dag aan volwassenen voor reiskosten die zij moeten maken vanaf hun tijdelijke adres. Kinderen tot 12 jaar krijgen 6 euro per dag. Die vergoeding blijft gehandhaafd totdat de bewoners weer naar hun eigen huis kunnen, wat voor sommigen nog wel 3 weken kan gaan duren.

Opvanghotels

De verhuizing vanuit de opvanghotels naar andere adressen verloopt minder soepel dan verwacht. Sommige bewoners weigeren te vertrekken. Anderen willen geen verhuisformulier ondertekenen, omdat ze bang zijn daarmee een later recht op schadevergoeding te verspelen.

Burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht sluit niet uit dat de gemeente een schadevergoeding moet gaan betalen aan bewoners die gezondheidsschade hebben opgelopen door het vrijgekomen asbest, zei hij zaterdag in NRC Handelsblad.

Slordig

Fractievoorzitter Tim Schipper van de SP in Utrecht vermoedt dat de asbestbesmetting veel eerder heeft plaatsgehad dan vorige week woensdag. De fractie denkt dat er eerder al slordig is gewerkt bij de asbestverwijdering in de flats, waarvoor een gespecialiseerd asbestbedrijf was ingeschakeld.

De fractie stelde zaterdag dat alle al beschikbare gegevens zo snel mogelijk op tafel moeten liggen. ''Het aangekondigde onafhankelijke onderzoek door een commissie mag geen blusdeken zijn om de zaak op de lange baan te schuiven'', aldus Schipper, die zegt dat hij een eigen onderzoek in de vier betrokken straten heeft gedaan.

Overvallen

De plaatselijke VVD is kritisch over de rol van woningcorporatie Mitros. Vice-fractievoozitter Willem Buunk wil weten hoe de corporatie de renovatie van de flats heeft voorbereid, aangezien van tevoren bekend was dat er asbest in de gebouwen zou zitten.

'De complicaties lijken Mitros volledig overvallen te hebben. Dat vinden wij raar. Een goede en veilige woning voor huurders met een laag inkomen vinden wij een kerntaak van woningcorporaties, ook als er moet worden gerenoveerd.''