DEN HAAG - Apotheken hebben vorig jaar aan 200.000 verschillende mensen een geneesmiddel meegegeven dat gebruikt wordt bij ADHD, 14 procent meer dan in het jaar ervoor. .

Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. In de leeftijdsgroep van 20 tot 60 jaar bedroeg de stijging zelfs 19 procent

Het aantal gebruikers van ADHD-medicijnen is toegenomen van 70.000 in 2005 tot 200.000 in 2011. Ook voor dit jaar wordt weer een stijging verwacht, hoewel die wat kleiner zal zijn dan in de afgelopen jaren.

De meeste mensen (186.000 in 2011) gebruiken methylfenidaat. Dat is onder verschillende benamingen verkrijgbaar, waaronder Ritalin.

Kinderen

Kinderpsychiaters en -artsen onderzoeken of het wel terecht is dat steeds meer kinderen met druk gedrag medicijnen krijgen voor ADHD.

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) zei anderhalve maand geleden in de Tweede Kamer dat ze nog deze zomer een evaluatie van de beroepsgroep verwacht.

De medicijnen genezen de aandoening niet, maar verminderen de symptomen. De bewindsvrouw maakt zich zorgen over de effecten van de medicijnen op de lange termijn bij nog groeiende hersenen.