RIJSWIJK - Drie grote mbo-scholen lopen flinke financiële risico's, doordat ze derivaten hebben afgesloten.

Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van de Telegraaf.

ROC Midden Nederland, ROC West-Brabant en het ROC Albeda College (Rotterdam) verzekerden zich tegen hoge rente op hun leningen. Zo'n verzekering wordt een derivaat genoemd. Maar doordat de rente daalde, vormden de verzekeringen een blok aan het been van de onderwijsinstellingen.

Volgens de krant zouden de scholen voor in totaal 17,7 miljoen euro het schip in gaan, als de verzekeringen nu zouden moeten worden afgekocht. Dat wil zeggen dat de negatieve waarde van de renteverzekeringen nu geen probleem is, maar wel als een van deze scholen in financiële moeilijkheden komt en de verzekering moet worden afgekocht.

Dat gebeurde onlangs bij de Amsterdamse onderwijskolos Amarantis en kostte de sector, die bijsprong, uiteindelijk 7 miljoen euro.

Voor het onderzoek heeft de krant in totaal acht mbo-scholen onder de loep genomen.

Mbo-raad

De MBO Raad snapt de ophef niet goed. ''Derivaten worden in de hele publieke sector afgesloten, mét toestemming van de overheid’’, aldus een woordvoerster. ''De suggestie dat het bestuur maar een beetje gokt met publiek geld werpen wij verre van ons.’’

De koepelorganisatie benadrukt dat ze bovenop de financiële situatie van de mbo’s zit, zeker nadat het misging met Amarantis.

Debat

De Tweede Kamer is bezorgd over het nieuws over de riskante derivaten. Kamerleden willen opheldering van minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs.

GroenLinks wil zo snel mogelijk na het reces van de Tweede Kamer in september een Kamerdebat met de minister. Volgens Kamerlid Jesse Klaver moet Van Bijsterveldt ingrijpen in de sector en er, zoals gevraagd in een motie, voor zorgen dat er niet meer in riskante financiële producten wordt belegd.

Ook wil Klaver dat de minister ervoor zorgt dat leerlingen niet lijden onder het 'amateurbankieren' van de scholen. ''Dit geld moet naar de klas, hier moeten leerlingen les van krijgen. Dit onderwijsgeld is van ons, niet van onderwijsmanagers die amateurbankiertje willen spelen'', aldus Klaver.

Verkeerde dingen

PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk wil van de minister weten of de berichten kloppen. ''Als dit waar is, is men duidelijk met de verkeerde dingen bezig. Scholen moeten misschien wel eens wat geld sparen of apart zetten, maar er niet mee speculeren. Ze moeten zich bezighouden met onderwijs, that's it.''

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vroeg eerder al een debat aan over problemen met derivaten bij woningbouwcorporaties, universiteiten en de slibverwerking in Brabant. Dat debat wordt waarschijnlijk snel na de verkiezingen van 12 september gehouden. Volgens Omtzigt is er nog 38 miljard euro verlies 'zoek' op de derivatenportefeuilles.

Rommel-mbo's

De SP wil net als GroenLinks dat de minister ingrijpt. ''Naast rommelbanken blijken er ook rommel-mbo's te bestaan. Vier grote mbo's lopen miljoenenrisico door speculatie. Tijd voor ingrijpen!'', twitterde SP-Kamerlid Harry van Bommel.

PVV-Kamerlid Harm Beertema zegt geschokt te zijn. De PVV vindt dat scholen hypotheken en leningen risicoloos moeten aangaan tegen een vaste rente. ''Het is schandalig dat de bestuurders zo laks omgaan met de toekomst van het onderwijs'', aldus Beertema.