DEN HAAG - In meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten (57 procent) neemt het aantal inwoners de komende 30 jaar toe.

Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. De grootste groei verwacht het instituut in West-Nederland, Flevoland en de Brabantse steden.

Nederland telt nu bijna 16.744.000 inwoners. Voor heel Nederland wordt tot 2040 een bevolkingstoename verwacht van meer dan 1 miljoen inwoners, een stijging van bijna 7 procent. In 40 procent van de gemeenten wordt juist een bevolkingsafname verwacht.

De uitschieters zijn Muiden (+53 procent) en de Groningse havenstad Delfzijl waar het CBS de grootste afname (-31 procent) verwacht.

Toenemen

Alle gemeenten zien tot 2040 ook het aantal 65-plussers toenemen. In Almere komt de toename zelfs neer op een verdrievoudiging en verder zal de vergrijzing vooral te merken zijn in de Randstad, Flevoland, oostelijk Noord-Brabant en West-Friesland.

In Nederland neemt tot 2040 het aantal 65-plussers toe van 2,7 miljoen naar 4,6 miljoen.