UTRECHT - Er komt een onafhankelijke onderzoekscommissie die de hele gang van zaken rondom het asbest in de Utrechtse wijk Kanaleneiland gaat volgen en onderzoeken.

Dat heeft de gemeente Utrecht donderdag besloten, zo maakte burgemeester Aleid Wolfsen bekend.

De opdracht voor de commissie is nog niet geformuleerd volgens Wolfsen en ook is nog niet bekend wie er zitting in gaan nemen, maar de commissie gaat wel zo snel mogelijk aan de slag.

''Het lijkt ons goed en verstandig als een groep mensen naast het beleidsteam gaat staan en kijkt naar alles wat met het asbest te maken heeft. Vanaf de inventarisatie voorafgaand aan de renovatie van de flats tot en met het moment dat alle bewoners weer thuis zijn.''

Controle

TNO is donderdag ingeschakeld om de laboratoriumuitslagen van monsters die in alle 174 woningen worden genomen nogmaals te controleren. Dat is gedaan om zeker te weten dat alles ''helemaal deugdelijk'' is, zei directievoorzitter Rob Rötscheid van woningcorporatie Mitros.

In twee derde van de woningen zijn de asbestmonsters klaar en volgt nu een analyse van de gevonden resultaten. In een derde deel van de woningen wordt nog gemonsterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste bewoners terug naar huis kunnen, maar dat wordt zeker volgende week. 

Risico politie

Politiemensen die de afgelopen dagen in Utrecht zijn ingezet in het 'asbestgebied' in de wijk Kanaleneiland, hebben geen risico gelopen dat zij asbestdeeltjes hebben ingeademd.

De Nederlandse Politiebond (NPB) heeft dat nagevraagd bij het Utrechtse politiekorps. Een aantal agenten was bezorgd, maar volgens metingen is er geen asbestfijnstof in de openbare ruimte terecht gekomen, aldus de NPB donderdag.

''Bij sommige collega's was de bezorgdheid aangewakkerd door de richtlijn dat na elke dienst alle uniformen en auto's gewassen moesten worden'', aldus de NPB. ''Dan moest er toch wel wat ernstigs aan de hand zijn?'', vroegen de agenten zich volgens de bond af.

Nadat de resultaten van de metingen bekend waren geworden, werd de richtlijn weer ingetrokken.

Het korps heeft volgens de NPB ''ruiterlijk toegegeven'' dat de informatievoorziening voor het politiepersoneel langzaam op gang was gekomen.

''Inmiddels wordt er serieus werk gemaakt van het verschaffen van informatie.'' Er komt ook een een speciaal telefoonnummer voor politiemensen die nog vragen over blootstelling aan het asbest hebben.

Kosten

Woningcorporatie Mitros in Utrecht heeft sinds het weekeinde al meer dan 1 miljoen euro uitgegeven aan kosten die zijn veroorzaakt door het onverwacht vinden van asbest in dakranden van een flat aan de Stanleylaan. ''We zitten al in een getal met 6 nullen'', zei directievoorzitter Rob Rötscheid donderdag.

De meeste kosten worden gemaakt voor het huisvesten van ruim 300 bewoners van de 172 betrokken woningen in vier hotels. Ook heeft Mitros een partciulier beveiligingsbedrijf ingeschakeld om de leeggeruimde wijk 24 uur per dag te bewaken.

Hotels

De vier hotels die deze week ruim 300 bewoners van de Stanleylaan, de Marco Pololaan, de Amerikalaan en de Afrikalaan hebben gehuisvest, kunnen niet veel langer gastvrijheid bieden. ''Nu een nieuw weekeinde voor de deur staat, willen de hotels kamers aan andere gasten kunnen verhuren'', aldusRötscheid.  

Mitros denkt vrijdag de eerste gezinnen te kunnen verhuizen naar zogenoemde wisselwoningen, huur- en koopwoningen van de corporatie die leeg stonden. De afgelopen dagen is met honderden mensen gewerkt aan het compleet inrichten van deze tijdelijke huisvesting. De eerste 40 woningen zijn vrijdag klaar, de resterende 59 huizen kunnen in het weekeinde worden betrokken.

''We zoeken met ieder afzonderlijk naar een alternatief voor het hotelverblijf. We hebben ook nog wat andere oplossingen dan een wisselwoning achter de hand, maar dat bespreken we met de bewoners zelf'', zei Rötscheid. Hij garandeerde dat er voor iedereen een bevredigende oplossing wordt gezocht. 

1 op 7,3 miljard

De kans dat bewoners van de Utrechtse 'asbestwijk' daadwerkelijk ziek worden van ingeademde asbestdeeltjes is 1 op de 7,3 miljard volgens de geldende normen. De Gezondheidsraad heeft onlangs de cijfers aangescherpt, maar ook op basis van dat rekenmodel blijft het risico op het ontwikkelen van long- of buikvlieskanker vrijwel verwaarloosbaar klein. 

Dat heeft Ben Rozemond, asbestdeskundige van de Utrechtse GG en GD, donderdag gezegd naar aanleiding van meetresultaten in de wijk. Het is volgens hem 'inbeelding' dat sommige geëvacueerde bewoners nu al klachten zouden hebben.

Verwaarloosbaar

Volgens Rozemond is in het weekeinde bij de flat aan de Stanleylaan een asbestvezelconcentratie gemeten die ''iets boven een verwaarloosbaar risiconiveau'' lag. Dat was toch reden genoeg om tot ontruiming over te gaan, want toen was nog niet bekend hoeveel vezels er in afzonderlijke woningen gevonden zouden worden.

Monsters lijken nu uit te wijzen dat de kans op ziekte door het inademen van asbestvezels ver onder het risiconiveau blijft. Het risico op ziekte wordt becijferd met een rekenmodel, dat uitgaat van het dagelijks inademen van een bepaalde hoeveelheid asbestvezels in een kubieke meter lucht gedurende 100 jaar.

Zorgen

Betrokken bewoners blijven grote zorgen houden over een mogelijke besmetting. Om die reden is donderdag besloten om bij de informatieposten voor bewoners ook elke dag een arts te plaatsen.

Op de infopunten zijn ook elke dag hulpverleners van het Rode Kruis en Slachtofferhulp aanwezig. Sinds donderdag zorgen animatieteams voor vermaak voor geëvacueerde kinderen.