AMSTERDAM - Slachtoffers en nabestaanden worden ondermaats geïnformeerd over verlof en vrijlatingen van daders. 

Justitie gaat het vorig jaar opgericht Informatiepunt Detentieverloop (IDV) daarom nauwgezet volgen om fouten uit het proces te halen, schrijft Spits donderdag.

In zeker een op de vijf gevallen verzuimt het IDV volgens het OM om alle nabestaanden en slachtoffers van ernstige misdrijven te informeren als een dader op het punt staat met verlof te gaan of vrij te worden gelaten.

Waarom het zo vaak verkeerd gaat is niet bekend. In het najaar wordt het werkproces onder de loep genomen om uiteindelijk op een score van honderd procent uit te komen.

Veel vaker

Het Burgercomité tegen Onrecht stelt in de krant dat het veel vaker verkeerd gaat dan het OM toegeeft. "Misschien wel in tachtig procent van de gevallen", zegt voorzitter Joost Eerdmans.

De Stichting Aandacht Doet Spreken vindt dat de menselijke maat ontbreekt. Oprichter Martin Roos wijst erop dat mensen soms na jaren ineens een telefoontje krijgen dat de moordenaar van hun geliefde vrijkomt. "Het zou al een heel ander signaal zijn als nabestaanden voor een persoonlijk gesprek worden uitgenodigd."

Ook zouden nabestaanden en slachtoffers beter moeten worden geïnformeerd. Zo weten ze vaak niet dat ze voor een ex-gedetineerde een gebiedsverbod kunnen aanvragen en in beroep kunnen gaan tegen verlofplannen.