DRIEBERGEN - Autodiefstal waarbij geweld wordt gebruikt, komt de laatste jaren steeds vaker voor.

Criminelen kunnen zo de alarmsystemen van auto’s omzeilen. Dat staat in een onderzoek waaraan het Korps landelijke politiediensten (KLPD) heeft meegedaan.

Het stelen van auto’s is niet alleen een zaak van criminelen die in de wagens handelen. Steeds vaker stelen leden van criminele organisaties het voertuig om deze te gebruiken bij overvallen, inbraken, liquidaties of andere zware criminaliteit, zo staat ook in het onderzoek. Secondant, het blad van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, heeft erover gepubliceerd.

Onderzoekers Joyce van der Mark van het KLPD en Hervy de Miranda stellen dat vaker onder dreiging van geweld op straat auto’s worden afgepakt, het zogeheten carjacking. Ook tijdens woningovervallen worden mensen gedwongen hun autosleutels af te staan.

Impact

Omdat steeds meer auto’s standaard een alarmsysteem hebben is het aantal autodiefstallen het afgelopen decennium flink gedaald. De impact op slachtoffers van een gewelddadige diefstal is echter veel groter dan wanneer een auto ‘gewoon’ wordt ontvreemd.

Auto-alarmsystemen bieden geen soelaas tegen overvallen. Het wordt de overvallers wel moeilijk gemaakt als de auto een systeem heeft waarmee hij kan worden opgespoord (track & trace) of als de wagen op afstand kan worden gestopt (remote control).

Autodieven zullen zich echter mee ontwikkelen, waardoor het altijd een kat-en muisspel blijft, aldus de onderzoekers.

Nieuwe auto's

Uit ander onderzoek blijkt bovendien dat steeds meer nieuwe auto's worden gestolen. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn in Nederland 1402 auto's van 0 tot 3 jaar oud gestolen, ruim 6 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldde de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit donderdag.

Oudere auto's waren juist minder in trek. Daardoor daalde in de eerste helft van dit jaar het totaal aantal gestolen auto's met 2 procent. Er werden er 5593 gestolen. Nieuwe auto's worden slechts in een derde van de gevallen teruggevonden, bij de oudere wagens is dat in bijna de helft van de gevallen zo.

Het aantal gestolen bestelwagens daalde licht tot 1079. Er verdwenen 107 vrachtwagens, 13 procent meer dan in de eerste 6 maanden van 2011. Brom- en snorfietsen werden vaker gestolen, terwijl het aantal gestolen motorfietsen juist daalde.