RIJSWIJK -  Ten minste 34 recreatieplassen in Nederland hebben te kampen met blauwalg.

Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. Op de meeste van deze plassen geldt een waarschuwing, maar op sommige plaatsen geldt zelfs een zwemverbod.

Zwemmen in water met blauwalg is zeer ongezond voor mensen en honden.

Blauwalg is een cyanobacterie, die altijd in het water zit. Als de watertemperatuur snel stijgt, kunnen de algen een laag op het wateroppervlak vormen.

Contact met dergelijk besmet water kan leiden tot huidklachten, benauwdheid, misselijkheid en darmklachten.

Voor een paar plassen in Nederland geldt ook een waarschuwing in verband met kans op huidirritatie en op maag- en darmklachten na het zwemmen.