RIJSWIJK – Kinderdagverblijven ontwikkelen nieuwe diensten, nu de vraag naar opvang dit jaar dankzij bezuinigingen sterk is afgenomen.

Het Waarborgfonds Kinderopvang telde de eerste zes maanden van dit jaar twintig faillissementen in de branche, ongeveer vijftig bedrijven staan in de hoogste risico categorie geregistreerd.

Volgens directeur John Ringens was dat de voorbije jaren hooguit een handjevol. "Dat zet aan tot creativiteit."

Ringens ziet, naast bezuinigingen en het efficiënter inzetten van personeel, organisaties ook nieuwe diensten ontwikkelen.

"Huiswerk-begeleiding, kindermassage, een boodschappendienst voor ouders. Er wordt heel bewust nagedacht over de wensen van ouders en kinderen."

Goedkopere variant

De Tilburgse organisatie Kinderstad biedt sinds vorige week op drie locaties een goedkopere variant van. "De kinderopvang is voor ouders dit jaar flink duurder geworden", zegt woordvoerder Simone Raaijmakers.

"De kindercrèche werkt met grotere groepen. Verticaal ook, dat wil zeggen dat kinderen van nul tot vier jaar bij elkaar zitten. De pedagogische kwaliteit blijft gelijk, maar hiermee kunnen we de opvang voor meer mensen bereikbaar houden."

Maaltijden voor ouders

CompaNanny, met negen vestigingen in de Randstad, biedt op sommige locaties warme maaltijden voor ouders om mee te nemen. In september wordt gestart met een service om kinderen op de buitenschoolse opvang naar sportclubs, zwemles of muziekles te brengen.

Het is niet direct een manier om te overleven, maar meer iets wat volgens woordvoerder Rutger Laman Trip in de huidige tijdgeest past. "Flexibel zijn, daar gaat het om. Ook wij hebben ooit een boodschappendienst opgezet, maar bij onze ouders bleek daar te weinig vraag naar. Prima, we doen het alleen als we ouders en kinderen ermee kunnen helpen."

Vrije tijd verruimen

Gjalt Jellesma van BOinK, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, juicht de vernieuwingen toe. "Ouders vragen daar om. Zo pleiten wij er al langer voor om het schoolzwemmen in de buitenschoolse opvang te integreren. Dat is een prachtige manier om de schaarse vrije tijd van ouders te verruimen."

Jellesma denkt ook aan cursussen of andere sporten. "Het is niet gek als een kinderdagverblijf daar iets in probeert te betekenen", vindt hij.

"Soms gebeurt dat ook al. Er bestaat buitenschoolse opvang die gericht is op sport, natuur of techniek. Alles is beter dan wanneer de kinderen achter de computer zitten, want dat doen ze thuis ook al."

Fusies

Overigens plaatst Jellesma een kanttekening bij het aantal faillissementen. In de praktijk zijn er meer organisaties die hun hoofd niet boven water kunnen houden, zegt hij. Die worden overgenomen of fuseren met andere kinderdagverblijven.

"In Gelderland ken ik bijvoorbeeld drie kleine organisaties die zich bij een grote hebben aangesloten. Doordat bepaalde dingen centraal en dus efficiënt gebeuren, kunnen ze open blijven. Vooral de kleine bedrijven hebben het nu moeilijk."