DEN HAAG - Het brandweeronderwijs moet worden versterkt. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft daartoe maandag een convenant gesloten met vertegenwoordigers van de gemeenten, brandweer, opleidingen en vakorganisaties.

Het doel is om binnen drie jaar te komen tot de oprichting van één opleidingsinstituut met een aantal vestigingen in het land.

Verder moet het onderwijs worden vernieuwd en moet er een uniforme aanpak komen van het bijscholen en oefenen in alle 25 veiligheidsregio's.

Opstelten tekende de overeenkomst met de VNG, het Veiligheidsberaad, de Raad van Regionaal Commandanten, het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, het Nederlands Bureau Brandweerexamens en de Vakvereniging voor Brandweervrijwilligers.