AMSTERDAM - In het tweede kwartaal van dit jaar hebben zich honderden incidenten van geweld tegen agenten voorgedaan. Daarbij raakten 62 agenten gewond.

Dat meldt de website geweldtegenpolitie.nl, die alle politiepersberichten heeft nageplozen.

In totaal haalde de site uit de politiepersberichten 405 incidenten van geweld tegen agenten. In zes gevallen liepen agenten botbreuken op, twaalf keer was er sprake van kneuzingen, acht agenten raakten gewond in hun gezicht, veertien hadden hoofdletsel en twee verloren het bewustzijn.

Verder liepen drie politiemensen verwondingen aan benen op, vijf aan handen, drie aan armen en een had oogletsel. In drie gevallen was sprake van bijtwonden en vijf agenten hadden ander letsel.

Uitgaanspubliek

In veertig gevallen werden agenten belaagd door uitgaanspubliek, omstanders of familieleden van verdachten. Vooral tijdens arrestaties van verdachten probeerden omstanders aanhoudingen te voorkomen.

Bij meerdere incidenten van groepsgeweld tegen agenten werden politiemensen in het nauw gedreven en zagen ze zich genoodzaakt verdachten los te laten.

Poging tot doodslag

Ook is veertig keer sprake geweest van een poging tot doodslag op een agent, waarvan 24 keer door op agenten in te rijden. Acht agenten werden tijdens die incidenten aangereden, twee politiemensen werden meegesleurd met een voertuig.

Een agente raakte levensgevaarlijk gewond doordat zij werd neergestoken door een verdachte.

Wapen

De afgelopen drie maanden maakten agenten 28 keer gebruikt van hun dienstwapen. Elf keer werd daadwerkelijk op voertuigen of verdachten geschoten. Veertien keer werden waarschuwingsschoten gelost en drie keer trokken agenten hun wapen, maar losten ze uiteindelijk geen schot.

Twee keer werd echter op agenten geschoten. Twee verdachten probeerden het dienstwapen van een agent te pakken, wat in een geval lukte. Deze verdachte schoot ook daadwerkelijk met het dienstwapen.

Mishandeling

Verder werden 94 agenten tijdens hun werk mishandeld. Vaak worden agenten daarbij tegen het hoofd of gezicht geschopt of geslagen. De mishandelingen vonden het vaakst plaats tijdens aanhoudingen van verdachten of tijdens het transport van verdachten.

In totaal werden voorts 93 agenten tijdens hun werk bedreigd, 163 keer werden agenten uitgescholden.

Geweld

Uit cijfers van de politie zelf over de eerste vier maanden van dit jaar zou overigens blijken dat agenten in die periode 1917 keer te maken kregen met geweld dat tegen hen was gericht. In de eerste vier maanden van 2011 werden nog 1687 van dit soort incidenten geregistreerd, een stijging van veertien procent.

Geweldtegenpolitie.nl stelt dat tot nog toe slechts een totaalbeeld bestond van geweld tegen agenten. De site zegt een beter beeld van dergelijke incidenten aan het licht te willen brengen.