AMSTERDAM – Het College van Amsterdam heeft twee rapporten over vermeende malversaties rond fraude bij het GVB tot geheim verklaard.

NU.nl had om openbaarmaking van de documenten gevraagd. Eén van de rapporten behandelt de misstanden bij het Amsterdamse openbaarvervoerbedrijf GVB, terwijl het andere rapport de conclusies nader uitwerkt.

In maart werd er bekend dat er sprake was van structurele overtreding van aanbestedingsregels en er zou gefraudeerd worden. Accountantsbureau BDO kreeg de opdracht onderzoek te doen naar de misstanden.

Geheim verklaard

NU.nl wilde inzage in de rapporten en deed een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het Amsterdamse College van Burgemeesters en wethouders weigerde echter dit verzoek inhoudelijk te behandelen. Ze wijzen er op dat ze ‘op 12 juni op grond van artikel 55, eerste lid geheimhouding heeft opgelegd’ aan de documenten.

De rapporten hoeven volgens het bestuur van de hoofdstad dus niet getoetst te worden aan de Wob.

Raadsvragen

“Het is opmerkelijk dat er zware conclusies worden getrokken uit een onderzoek, maar dat we niet weten waarop het gebaseerd is. Dat is niet goed voor de democratie”, zegt Laurens Ivens, fractievoorzitter van de SP.

“Het gaat toch om mensen met een hoge functie bij het GVB. Dat zijn publieke functies en dan is het de vraag of je de privacy boven het publieke belang moet zetten.”

Ivens gaat daarom raadsvragen stellen aan burgemeester Eberhard van der Laan. Duidelijk moet worden waarom de raad niets wist van de conclusies.

Ivens is van mening dat er wel op de inhoud van het Wob-verzoek van NU.nl wordt besloten. De SP’er pleit voor een geanomiseerde versie van het rapport.

Verrast

Dat er uitgewerkte conclusies bestaan, was ook bij de partij Red Amsterdam niet bekend. “Ik hoor dat voor het eerst en ik ben wel benieuwd wat daarin staat”, zegt Roderic Evans-Knaup van Red Amsterdam tegenover NU.nl. “Wij hebben altijd gehoord dat we alles te zien hebben gekregen."

Dat het rapport geheim wordt gehouden is volgens Evans-Knaup begrijpelijk, omdat bepaalde personen daardoor beschadigd kunnen worden. “Het rapport is niet op een manier opgesteld zoals Justitie naar zo’n zaak zou kijken." Wel had het raadslid liever openbaarmaking van het document gezien.

Grote gevolgen

De rapporten hadden grote gevolgen voor het GVB. Zo moesten vier topmannen naar aanleiding van het rapport aftreden. Uiteindelijk bestaat de Raad van Commissaris nu uit een persoon, Hans Bakker, die met hulp van externe adviseurs opereert.

Ook is een verbeterplan in werking gezet, waarin burgemeester Van der Laan ieder kwartaal een rapportage eist.