AMSTERDAM - Jan-Kees Goet is de nieuwe baas van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Het huidig plaatsvervanged hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) volgt Nurten Albayrak op, die werd ontslagen na een kritisch rapport. Dat heeft minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA) vrijdag bekendgemaakt.

Volgens de commissie-Scheltema heerste onder COA-werknemers tijdens het bewind van Albayrak een angstcultuur. Ook zou ze te veel salaris hebben ontvangen en haar dienstauto hebben gebruikt voor privéritten.

Goet werkt al sinds 1988 voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 2008 is hij plaatsvervangend hoofd van inlichtingendienst AIVD. Vorig jaar werd hij ook waarnemend hoofd.

Goet is voorgedragen door de raad van toezicht van het COA. Hij begint 15 oktober met zijn nieuwe baan. Tot die tijd blijft interim Harry Paul de honneurs waarnemen.