ALBERGEN - Dat pastoor H. Boonk in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw misdienaars seksueel misbruikte, was een publiek geheim in het Overijsselse dorp.

Veel mensen wisten ervan. Het is ook meer dan eens gemeld bij de deken en de bisschop, maar daarna is nooit gecontroleerd of er ook iets met die meldingen is gedaan.

Dat schrijven het parochiebestuur en het pastoraal team van de Pancratiusparochie vrijdag in een brief aan de parochianen. Zij roepen Albergenaren op om het zwijgen te doorbreken, nu negen voormalige misdienaars met hun verhaal naar buiten zijn gekomen. Het misbruik in Albergen is door de katholieke kerk officieel erkend.

Arnhem

Van de inmiddels overleden pastoor was ook bekend dat hij als kapelaan in Arnhem jongens had misbruikt. In het kleine Albergen maakte hij opnieuw slachtoffers.

''We hebben respect voor de mannen die hun verhaal hebben verteld. Het geeft geen pas om de jongens van toen daar nu op aan te kijken. We kunnen ons voorstellen dat er een zekere verlegenheid is, maar doe niet alsof het nooit is gebeurd'', aldus het parochiebestuur.

Kardinaal Wim Eijk komt volgens de pastores binnenkort naar Albergen om met de slachtoffers en andere parochianen te praten.