DEN HAAG - Het komt steeds minder vaak voor dat een trein in Nederland door een rood sein rijdt. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie leefomgeving en transport (ILT).

In de tweede helft van de jaren ’90 steeg het aantal passages van een rood sein van 159 naar 283. In de jaren daarna bleef dat aantal onverminderd hoog, tot aan 2006.

Toen werd een daling ingezet van 287 in 2006 tot 155 in 2011. Dat is in verhouding 42 procent minder.

Automatisering

De Inspectie leefomgeving en transport concludeert dat vooral de uitbreiding van de automatische treinbeïnvloeding (ATB) daaraan heeft bijgedragen. Door een verbetering aan dat systeem is het mogelijk een trein automatisch te laten stoppen wanneer een rood sein dat opdraagt.

Van de 6000 Nederlandse seinen hebben nu 1264 seinen het verbeterde systeem. Eind dit jaar moeten dat er 1600 zijn. Dat project gaat in etappes, waarbij de seinen waar de aanpassing het meeste effect sorteert, het eerst worden aangepakt.

Doelstelling

Toch is een doelstelling uit 2003 daarmee nog niet gehaald. De ambitie is om het aantal zogenoemde ‘STS-passages’, een passage na een stoptonend sein, te halveren. In 2003 kwam het 265 keer voor dat een trein langs een rood sein reed, dus dat moet teruggebracht worden naar 133 of minder.

Treinen rijden vooral door rood, omdat procedures aan boord niet goed worden uitgevoerd, de machinist het rode sein niet had verwacht of omdat er technische problemen waren.

Klein

Opvallend is dat vooral enkele kleine vervoerders relatief vaak door een rood sein rijden. Als het aantal STS-passageswordt afgezet tegen het aantal gereden kilometers door een vervoerder, dan komt de NS goed uit de bus in vergelijking met bijvoorbeeld Connexxion, Veolia en DB Autozug.

Een trein van de NS rijdt namelijk 0,83 keer per miljoen gereden kilometers door een rood sein, DB Autozug, dat de autoslaaptreinen naar vakantiebestemmingen verzorgt, doet dat 4,5 keer per miljoen gereden kilometers.

Botsing

In de periode tussen 2007 en 2011 heeft een STS-passage maar éénmaal geleid tot een botsing. Ook stond drie keer een overweg open. Wel komt er vaak vertraging voort uit een dergelijke misser.

Uiteindelijk houdt in 0,3 procent van alle gevallen dat een trein door rood rijdt, er minstens één persoon letsel aan over. Het komt vaker voor dat materieel of de infrastructuur beschadigd raakt (in 12,9 procent van de gevallen).